Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kirkonkylän asemakaavamuutokset ja laajennukset 2022

 

Tekla 09.09.2021 § 79 

 

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren Kirkonkylän asemakaavaan on ilmennyt muutamia laajennus- ja muutostarpeita.


Yksityinen maanomistaja esittää pientalovaltaisen asemakaavan laatimista tilan Ala-Jokela 831-417-32-0 kolmion muotoiselle palstalle.
Alue rajautuu kunnan asemakaava-aluueseen. Rakennusvalvonta on ennakkokatselmoinut alueen rakentamissoveltuvuuden (oheismateriaali).

Muita mahdollisia asemakaavan muutoskohteita ovat:
- Kunnantalon kortteli
- Hautausmaan viereinen korteli 59
- RA-kortteli 15

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta keskustelee kaavamuutosten ja laajennusten käynnistämisestä ja tekee päätöksen niistä.

 

Päätös Lautakunta keskusteli asiasta ja pyysi yleissuunnitelmaa ja lisäselvitystä kunnantalon ja satama-alueen toimintojen järjestämiseksi ennen asian viemistä kaavoituksessa eteenpäin. Hautausmaan viereisen tontin kaavoitusta voidaan viedä eteenpäin ja muiden pienten kaavamuutosten osalta keskusteltava osallisten kanssa.

 

 

Tekla 04.11.2021 § 110 

 

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Tilan Ala-Jokela maanomistaja on kunnan pyynnöstä toimittanut kirjallisen lisäselvityksen asemakaavan käynnistämiseen liittyen.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta keskustelee tilan Ala-Jokela asemakaavan käynnistämisestä.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti käynnistää tilan Ala-Jokela kaavamuutokset.

 

 

 

Tekla 24.02.2022 § 143 

 

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

 

 

Maankäyttöinsinööri on neuvotellut maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin ja ELY-keskuksen edustajan kanssa Kirkonkylän asemakaava-alueella lakkautuneiden maantiealueiden siirtämisestä kunnan hallintaan. Merkittävin vanha tiealue on Kellomäentiellä.
Ongelmaksi on muodostunut se, että maantie on lakkautettu ennen kuin alueelle on laadittua ensimmäistäkään rakennuskaavaa. Säännösten mukaan tällöin lakkautettu tiealue tulisi siirtää osaksi ympäröiviä kiinteistöjä huolimatta siitä mitä voimassa oleva kaava määrää.
Toinen Kellomäentietä koskeva ongelma on se, että katualueen todellinen rajaus ei vastaa asemakaavaa.
Näiden käytännön ongelmien takia viranomaiset suosittelivat asemakaavamuutoksen käynnistämisestä, jolla katualue saadaan rajattua todellisuutta vastaavaksi. Kaavamuutoksen jälkeen vanha maantiealue voidaan siirtää kunnan hallintaan siltä osin kuin se on kaavan mukaista katulaluetta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää liittää Kellomäentien alueen aiemmin käynnistettävien alueiden kaavamuutososakohteeksi. Kaavamuutoksen tarkempi rajaus määräytyy katu-, tontti- ja muiden aluerajausten perusteella.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 

Tekla 25.08.2022 § 197  

167/10.02.03/2021  

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Kaavoittaja on valmistellut 28.6.2022 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Asemakaaavan laajennuksella muodostuu yksi uusi AO-tontti.
Muutosalueilla yksi Y-tontti muutetan AL-tontiksi korttelissa 59.
Kellomäentie rajataan toteutuneen kadun mukaisena ja samalla se muutetan pihakaduksi. Kadun ympäröivä maankäyttö ajantasaistetaan.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavan luonnosvaiheen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Osalliset ja viranomaiset kuullaan tänä aikana.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa