Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.04.2024/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite Kirkkosaaren eteläosan rannan jättäminen virkistyskäyttöön ja suojelluksi

 

Kv 20.02.2024 § 9 

 

 

Valtuustoaloitteessa esitetään Kirkkosaaren eteläosan ainoan kunnan omistuksessa olevan alueen ns. Konstunrannan alue jättämistä lähivirkistysalueeksi. Alueen statuksen vahvistaminen esittämällä METSO-ohjelmalla suojelluksi alueeksi suunnitellun kaava-alueen eteläreunasta Suppakujalle asti samalla keskeyttäen Konstunrinteen kaava valmistelun.

 

Allekirjoitettu valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

    

 

  

 

 

Kh 04.03.2024 § 39 

 

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

 

Kunnanvaltuuston 20.2.2024 kokouksessa jätetyssä valtuustoaloitteessa esitetään Kirkkosaaren eteläosan rannan jättämistä virkistyskäyttöön ja suojelluksi.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Tekla 25.04.2024 § 29  

44/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että ns. Konstunrannan alue jätetään virkistyskäyttöön ja aluetta esitettäisiin liitettäväksi Metso-ohjelmaan.

 

Alueelle on valmisteltu kaavaa kunnavaltuuston päätöksellä ja kaava alue on jaettu kahteen osaan Konstun rinne ja Konstun mäki. Kaava on hyväksyntä käsittelyssä ja kunnanvaltuusto voi päätöksellään hyväksyä tai hylätä esitetyn kaavan. Jos kaava päätetään hylätä, jää alueelle voimaan tälläkin hetkellä voimassa oleva kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue).

Alueiden osoittaminen Metso-ohjelmaan voisi Kaakkois-Suomen Ely keskuksen mukaan olla mahdollista, mutta se vaatii tarkempaa maaston ja luonnon tarkastelua. Alueen sijainti taajamassa asemakaava-alueella, merkinnältään VL, vaikuttaa alueen hyväksyttävyyteen ja mahdollisiin korvausten määriin. Alustavasti saadun tiedon mukaan, jos alue tulisi hyväksytyksi Metso-ohjelmaan, korvaussumma olisi KASELY:n mukaan 0-50 % normaalista Metso-ohjelman mukaisesta korvaussummasta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kakko Samuli

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää vastineenaan kunnanhallitukselle edellä olevan selostusosan mukaisesti.

 

Päätös Tekninen lautakunta toteaa, että Metso asiaan voidaan tarvittaessa palata, kun alueen kaava on ensin käsitelty ja lautakunta esittää asian kunnanhallitukselle selostusosan mukaisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa