Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

2023 Move! -mittaustulokset / Taipalsaaren kunta

 

Sivla 24.04.2024 § 23  

49/12.04.03/2022  

 

 

Valmistelija Jenna Backman, vapaa-aikakoordinaattori

 p. 040 669 1007

 jenna.backman@taipalsaari.fi

 

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. luokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move!-mittaustulokset kootaan kuntakohtaisesti lukuvuosittain yhteen valtion liikuntaneuvoston hallinnoimaan tietojärjestelmään ja ne ovat saatavissa osoitteessa: https://a3s.fi/move_kuntaraportit/index.html. Move!-mittaustuloksia voidaan hyödyntää monella eri tavalla: (Opetushallitus 2024.)

  • Oppilaalle: tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään ja vinkkejä sen kehittämisestä.
  • Huoltajille: tietoa lastensa fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä sekä niihin liittyviin huomioitaviin asioihin.
  • Terveydenhoitajalle: tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
  • Opettaja ja koulu: tietoa, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin opetuksen suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota.
  • Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla: objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä esimerkiksi kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa varten.

   

Move! -mittauksissa kerätään tietoa oppilaiden fyysisistä ominaisuuksista, motorisista taidosta sekä havaintomotorisista taidoista. Syksyllä 2023 Taipalsaarella mittauksiin osallistui 48 viidesluokkalaista ja 39 kahdeksasluokkalaista. Otoksen ollessa pieni, tuloksissa voi esiintyä vuosittain melko suuria vaihteluja. Mittaustuloksia tarkastellessa on syytä myös huomioida muuttuvat tekijät kuten ympäristö, olosuhteet ja motivaatio.

 

Taipalsaaren viidesluokkalaisten suurimmat positiiviset muutokset Move!-mittauksissa ovat tapahtuneet poikien viivajuoksussa (+56sek, n=28) ja tyttöjen heitto-kiinniottoyhdistelmässä (+5.5, n=19). Puolestaan tyttöjen viivajuoksun mediaani tulos (-28sek, n=19) on laskenut osa-alueista viimeiseen kahteen vuoteen verrattaessa suhteessa eniten. Tästä huolimatta taipalsaarelaisten viidesluokkalaisten tyttöjen tulos on poikien tapaan maamme keskiarvoa selvästi paremmalla tasolla. Valtakunnallisesti oppilaiden kestävyyskunnossa on positiivista kehitystä, josta huolimatta suurella osalla kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä haittaavalla tasolla. Viidesluokkaisten taipalsaarelaisten tuloksissa eniten hajontaa on tyttöjen ylävartalon kohotuksessa ja poikien viivajuoksussa.

 

Taipalsaarelaisten kahdeksasluokkalaisten mittaustulokset olivat kahteen edellisvuoteen verrattaessa tyttöjen osalta heikommat kaikissa kuudessa testiosiossa. Eniten muutosta koko ikäluokan mediaani tuloksissa oli viivajuoksussa (Tytöt: -34sek, n=17. Pojat: +53sek, n=17) ja ylävartalon kohotuksessa (Tytöt: -8, n=17. Pojat: -10.5, n=18). Valtakunnalliseen tasoon verrattaessa taipalsaarelaisten kahdeksasluokkalaisten ylävartalon mittaustulokset ovat merkittävästi heikommat. Ylävartalon kohotuksen tulosluokituksen mukaan yhteensä vain noin 20% oppilaista yltää terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle tasolle eli saavuttaa vähintään 25 (tytöt) tai 32 (pojat) kerran toistomäärän.

 

Valtakunnallisesti 2023 Move!-tulosten perusteella oppilaiden fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut ja osittain kääntynyt nousuun. 38 prosentilla koko maan 5.- ja 8.-luokkalaisten oppilaista fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Vastaava lukema Taipalsaarella mukailee valtakunnallista tasoa, joka on noin 2 prosenttiyksikköä edellistä vuotta pienempi. Kuntamme viidesluokkalaisista joka neljännellä ja kahdeksasluokkalaisista yli puolella oppilaista toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Suurin osa tällä alimmalla mittausluokitustasolla olevista on kahdeksasluokkalaisia tyttöjä. Laskennassa on huomioitu kaikki Move!-järjestelmässä tarkasteltavat fyysisen toimintakyvyn osa-alueet.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leinonen Kirsi

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee Move! -mittaustulokset tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi Move! -mittaustulokset tietoonsa saatetuksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa