Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Nimikemuutos lastenhoitajan toimesta kieli- ja kulttuuriopettajan toimeksi

 

Sivla 15.11.2023 § 90 

 

 

Valmistelija Maria Haapiainen, päiväkodin johtaja

 p. 040 663 9683

 maria.haapiainen@taipalsaari.fi

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten/oppilaiden kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. Kieleen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat koskevat jokaista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistuvaa lasta/oppilasta. Lapset kasvavat nykyään erilaisissa kielellisissä ympäristöissä ja kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat. 

 

Kunnassa on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tehtäväalueella vieras- ja monikielisten lasten- ja oppilaiden määrä.   Myös suomalaisilla lapsilla on havaittu kielen oppimisen haasteita ja tuen tarvetta yleisesti niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. Suomi toisena kielenä opetuksen tarve on siis kasvanut osaksi monikielisyyden lisääntymisen vuoksi, osaksi yleisesti kielen oppimisen valmiuksien heikentymisen vuoksi.

 

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella on työskennellyt 16.1. 2023 alkaen kieli- ja kulttuuriopettaja. Opettajan palkkaus on mahdollistunut OPH:n hankerahoituksella.

 

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella on irtisanoutunut lastenhoitaja 1.6.2023 alkaen eläköitymisen vuoksi. Tehtävä on täytetty määräaikaisena 31.12.2023 saakka.

 

Toimintaympäristössä tapahtuneiden  lasten ja oppilaiden kielenkehityksen lisääntyneiden tarpeiden vuoksi  esitetään lastenhoitajan toimen muuttamista kieli- ja kulttuuriopettajan toimeksi 1.1.2024 alkaen.

 

Kieli- ja kulttuuriopettajan tehtävänä on ohjata, tukea ja perehdyttää kieli- ja kulttuuritietoisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia lapsiryhmissä. Lisäksi tukea kasvattajatiimejä, opettajia ja työyhteisöä tässä työssä sekä toimia moniammatillisissa verkostoissa.  

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi, ja esittää nimikemuutoksen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

 

 

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi, ja esittää nimikemuutoksen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Nimikemuutoksessa aiheutuva lisäkustannus on 5 180 euroa vuodessa ja se on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

 

 

 

Kh 18.12.2023 § 235 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

 kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Hallintosäännön 47 §:n mukaan kunnanhallitus päättää tehtävänimikkeen muuttamisesta.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä nimikemuutoksen lastenhoitajan toimesta kieli- ja kulttuuriopettajan toimeksi sivistyslautakunnan esittämällä tavalla.

 

Päätös Iikko B. Voipion esityksestä asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun ja uudelleen käsiteltäväksi sivistyslautakunnassa. Keskustelun aikana tuotiin esille tarve saada lisätietoa tämän toimen todellisesta tarpeesta ja toisaalta lapsiryhmien tarpeet lisähenkilöstölle.

 

 

Sivla 24.04.2024 § 22  

24/01.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunnan lapsiluku säilyy lähivuodet samalla tasolla, ja etenkin kun tarkastelun kohteena on varhaiskasvatuspalveluiden käyttö. Varhaiskasvatuksen käyttö on lisääntynyt vaikka ikäluokat pienenevät. Tähän osaltaan vaikuttavat subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen sekä asiakasmaksut, jotka mahdollistavat yhä useammalle perheelle ilmaisen varhaikasvatuksen. Toisaalta alle kolmivuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisen lisääminen on kirjoitettu myös hallitusohjelmaan.

 

Satulaivan päiväkotiin on vuoden 2023 aikana avattu kaksi uutta lapsiryhmää, ja alle kolmivuotiaiden määrä on kasvanut merkittävästi Taipalsaaren päiväkodissa. Lapsiryhmien tarve varhaiskasvatusopettajille on jatkuva, ja tähän vaikuttaa myös varhaiskasvatuslain henkilöstön pätevyysvaatimukset vuodelle 2030.

 

Satulaivan päiväkodissa on tällä hetkellä 21 vieras- ja monikielistä lasta. Suomenkielen lisäksi tunnistetaan kuusi muuta kieltä.

 

Kieli- ja kulttuuriopettajan keskeinen työtehtävä on ohjata, tukea ja perehdyttää kieli- ja kulttuuritietoisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia lapsiryhmässä. Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka tukee ja kehittää kaikkien lasten kielellistä kompetenssia.

 

 

 

 

Oheismateriaali -Kieli- ja kulttuuriopettajan työnkuva

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leinonen Kirsi

 

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi, ja esittää nimikemuutoksen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

 

 

Päätös Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa