Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 26.01.2024/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänestysalueen nimeäminen pieneksi äänestysalueeksi

 

Keskusva 26.01.2024 § 23  

163/00.00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Vaalilain 82 § määrittää äänestysalueen pieneksi äänestysalueeksi, jos

 

  1. äänestysalueessa on vähemmän kuin 50 hyväksyttyä vaalikuorta
  2. keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että ää­nes­tys­alu­eel­la käy vaalipäivänä vähemmän kuin 50 äänestäjää
  3. keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että ää­nes­tys­alu­eel­la käyttää äänioikeuttaan ennakkoon ja vaalipäivänä yh­teen­sä vähemmän kuin 50 äänestäjää.

 

Ennakkoäänten määrä selviää edellisessä pykälässä.

 

Jos keskusvaalilautakunta havaitsee, että jossakin äänestysalueessa on vä­hem­män kuin 50 hyväksyttyä vaalikuorta, sen on päätettävä, että ky­sei­sen äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä tai kahden äänestysalueen äänet lasketaan yhdessä.

 

Ennakkoäänet voidaan keskusvaalilautakunnan toimesta toimittaa ää­nes­tys­pai­kan vaaliuurnaan tai velvoittaa vaalilautakunta toimittamaan vaa­li­päi­vän äänet keskusvaalilautakunnan laskettavaksi. Jos ennakkoäänet toimitetaan vaalipäivän aikana äänestyspaikalle, tulee keskusvaalilautakunnan puolesta valita henkilöt toimittamaan en­nak­ko­ää­net äänestyspaikalle. 

 

     

 

Päätös Keskusvaalilautakunta totesi Merenlahden äänestysalueella olevan yh­teen­sä 29 ennakkoääntä. Keskusvaalilautakunta päätti määrätä vaalilain 82 §:n mukaisesti Merenlahden äänestysalueen (nro 002) pieneksi ää­nes­tys­alu­eek­si, koska siltä äänestysalueelta on vähemmän kuin 50 hy­väk­syt­tyä vaalikuorta.

Keskusvaalilautakunta päätti, ettei se suorita alustavaa ääntenlaskentaa Me­ren­lah­den äänestysalueen ennakkoäänille, vaan se päätti toimittaa ne Me­ren­lah­den äänestyspaikan vaaliuurnaan vaalipäivän aikana n. klo 17.15. Keskusvaalilautakunta antoi asian tiedoksi Merenlahden ää­nes­tys­alu­een vaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan puolesta valittiin ennakkoäänet äänestyspaikalle toi­mit­ta­maan puheenjohtaja Heikki Räisänen, jäsen Piia Heikkinen sekä sihteerit Juha Tielinen ja Pia Jalkanen.

Keskusvaalilautakunta pakkasi erikseen muiden äänestysalueiden äänet ja si­ne­töi pakkauksen sekä toimitti sen kunnan lähiarkistoon säilytettäväksi. Sa­moin pakattiin Merenlahden äänestysalueen ennakkoäänet omaan pak­kauk­seen­sa äänestyspaikalle toimittamista varten.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa