Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 26.01.2024/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus

 

Keskusva 22.01.2024 § 12 

 

 

 

Valmistelija 

Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely keskusvaalilautakunnassa on

selostettu Oikeusministeriön vaaliohjeessa nro 1, sivuilla 48 - 76.

 

Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten,

että perjantaina 26.1.2024 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestys-

asiakirjat ehditään käsitellä viimeisessä kokouksessa.

 

Lähetekuoret avataan siten, että niiden sisältö ei vahingoitu. Lähetekirjeet

ja vaalikuoret erotetaan toisistaan. Hyväksytyt vaalikuoret lajitellaan

äänestysalueittain, samoin lähetekirjeet. 

 

Ennakkoäänestys jätetään ottamatta huomioon, jos:

  1. Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin.
  2. Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asia­ton merkintä.
  3. Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida to­de­ta, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai
    päätellä ku­ka on äänestänyt.
  4. Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puut­tuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön ni­mi­kir­joi­tus.

Kun äänestys jätetään huomioon ottamatta, on siitä tehtävä merkintä
pöy­­kir­jaan. Vaalikuorta ei saa avata. Kun äänestys on vastaanotettu
manuaalisesti, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.

 

Keskusvaalilautakunnan tulee todeta saapuneiden ennakkoäänestysasiakirjojen kappalemäärä. Samoin tulee todeta, mon­ta­ko niistä on merkitsemättä äänioikeusrekisteriin ja tehdä hyväksytyistä ennakkoäänestysasiakirjoista merkintä äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon.

 

Keskusvaalilautakunta lajittelee lähetekuoret äänestysalueittain, avaa ne ja päät­tää äänestyksen hyväksymisestä.

 

Keskusvaalilautakunta sulkee hyväksytyt vaalikuoret kestävään
pääl­lyk­seen, joka sinetöidään ja toimitetaan kunnantalon lähiarkistoon
säi­ly­tyk­seen.

 

Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee todeta ennakkoäänestysten
jakautuminen äänestysalueittain.

 

 

    

 

Päätös Todettiin, että saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja on 734 kpl, joista kirjeäänestyksiä 0 kpl ja muita kirjaamattomia 23 kpl. Sihteeri merkitsi 22 kpl kirjaamatonta äänioikeusrekisteriin. Yhden kirjaamattoman osalta tarvitaan lisäselvityksiä ja asiaa selvitellään seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.
Keskusvaalilautakunta avasi kokouksessa 733 kpl ennakkoäänestys asiakirjaa, jotka kaikki päätettiin hyväksyä.
Keskusvaalilautakunta sulki hyväksytyt vaalikuoret kestäviin päällyksiin, jotka sinetöitiin ja toimitettiin kunnantalon lähiarkistoon säilytettäväksi.

Todettiin, että äänestysalueittain ennakolta äänestäneet jakautuivat
seuraavasti:
001   Kirkonkylä          299
002   Merenlahti            8
003   Vehkataipale        59
004   Kirjamoi              367

Yhteensä                     733 kpl

 

 

Keskusva 24.01.2024 § 15 

 

 

 

Valmistelija 

Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

p. 0400 228 556

 juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Keskusvaalilautakunta jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.

 

Todetaan saapuneiden ennakkoäänestysasiakirjojen kappalemäärä ja jakaumat, sekä merkitään kirjaamattomat äänioikeusrekisteriin.

Avataan asiakirjat ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Suljetaan hyväksytyt vaalikuoret kestäviin päällyksiin, sinetöidään ja toimitetaan kunnantalon lähiarkistoon säilytettäväksi.

     

 

Päätös Todettiin, että saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja on 716 kpl, joista kirjeäänestyksiä 1 kpl ja muita kirjaamattomia 19 kpl. Sihteeri merkitsi kaikki kirjaamattomat äänioikeusrekisteriin.
Saapunut kirjeäänestys käsiteltiin oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
Keskusvaalilautakunta avasi kokouksessa 716 kpl ennakkoäänestys asiakirjaa, jotka kaikki päätettiin hyväksyä.
Keskusvaalilautakunta sulki hyväksytyt vaalikuoret kestäviin päällyksiin, jot­ka sinetöitiin ja toimitettiin kunnantalon lähiarkistoon säilytettäväksi.
Edellisessä kokouksessa käsittelemättä jätetty ennakkoäänestysasiakirja vaatii edelleen lisäselvityksiä ja siitä tehdään päätös seuraavassa kokouksessa.

Todettiin, että äänestysalueittain ennakolta äänestäneet jakautuivat
seuraavasti:
001   Kirkonkylä          329
002   Merenlahti             13
003   Vehkataipale        85
004   Kirjamoi             289

Yhteensä                 716

 

 

Keskusva 26.01.2024 § 22  

163/00.00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

 

Keskusvaalilautakunta jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä.

 

Todetaan saapuneiden ennakkoäänestysasiakirjojen kappalemäärä ja jakaumat, sekä merkitään kirjaamattomat äänioikeusrekisteriin.

Avataan asiakirjat ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Suljetaan hyväksytyt vaalikuoret kestäviin päällyksiin, sinetöidään ja toimitetaan kunnantalon lähiarkistoon säilytettäväksi.

 

 

     

 

Päätös Todettiin, että saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja on 165 kpl ja lisäksi käsiteltiin edellisissä kokouksissa lisäselvityksiä vaatinut asiakirja. Eli yhteensä käsiteltiin 166 ennakkoäänestysasiakirjaa, joista kirjeäänestyksiä 2 kpl ja muita kirjaamattomia 27 kpl. Sihteeri merkitsi 27 kpl kirjaamatonta äänioikeusrekisteriin.

Keskusvaalilautakunta avasi kokouksessa 166 kpl ennakkoäänestys asiakirjaa, jotka kaikki päätettiin hyväksyä.
Keskusvaalilautakunta sulki hyväksytyt vaalikuoret kestäviin päällyksiin, jotka sinetöitiin ja toimitettiin kunnantalon lähiarkistoon säilytettäväksi.

Todettiin, että äänestysalueittain ennakolta äänestäneet jakautuivat
seuraavasti:
001   Kirkonkylä          79
002   Merenlahti            8
003   Vehkataipale        36
004   Kirjamoi              43

Yhteensä                     166 kpl

Kaikkiaan keskusvaalilautakunta käsitteli 1 615 kpl ennakkoäänestysasiakirjoja jotka kaikki päätettiin hyväksyä. Niistä oli kirjeäänestyksiä 3 kpl. Muita kirjaamattomia yhteensä 67 kpl, jotka merkittiin äänioikeusrekisteriin.

Keskusvaalilautakunta totesi, että hyväsyttyjä ennakkoäänestysasiakirjoja on koko ennakkoäänestysajalta seuraavasti:
001   Kirkonkylä      707
002   Merenlahti        29
003   Vehkataipale   180
004   Kirjamoi         699

Yhteensä               1615

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa