Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen toimikausi ja kunnanhallituksen jäsenten vaali

 

Kh 29.05.2023 § 113 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuaja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Lisäksi kunnanhallitus vastaa toiminnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

 Valtuuston 24.1.2022 § 6 hyväksymän hallintosäännön 7 §:n mukaan Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen toimikaudeksi puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

 Hallintosäännössä ei ole määräystä kunnanhallituksen toimikauden pituudesta. Lähtökohtaisesti toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Aiemmin hallintosäännössä on ollut määräys, että hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

 

 Kuntalain 73 § koskien vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen kuuluu seuraavasti: "Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

 Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä."

 

 Kunnanvaltuusto päätti ja valitsi kokouksessaan 04.08.2021 § 44 1. kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta siten, että kunnanhallituksen toimikausi päättyy 31.7.2023; 2. valitsi kunnanhallituksen toimikaudeksi valtuutetuista kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet; ja 3. nimesi jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää
1. kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta siten, että nyt valittavan kunnanhallituksen toimikausi on 1.8.2023 - 31.5.2025;
2. valita kunnanhallituksen toimikaudeksi valtuutetuista kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet; ja
3. nimetä jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 13.06.2023 § 27  

97/00.02.01/2023  

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää
1. kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta siten, että nyt valittavan kunnanhallituksen toimikausi on 1.8.2023 - 31.5.2025;
2. valita kunnanhallituksen toimikaudeksi valtuutetuista kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet; ja
3. nimetä jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

 

Päätös 1. Hyväksyttiin
2. Kunnanhallituksen jäseniksi valittiin Jarmo Turunen, Osmo Laine, Sanna Kolhonen, Sari Taskila, Marja Tiitto, Turo Haapamäki ja Iikko B. Voipio sekä henkilökohtaiset varajäsenet Ilpo Kolhonen, Tommi Kukkonen, Maiju Alve, Milko Marttinen, Jaana Kuokka, Heli Parta ja Leo Peuha.
3. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Turunen, 1. varapuheenjohtajaksi Sari Taskila ja 2. varapuheenjohtajaksi Osmo Laine.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa