Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023-2025

 

Kh 29.05.2023 § 112 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi. Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajan lukumäärästä. Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Kysymys voi olla henkilön tai henkilöiden valitsemisesta kunnan luottamustoimeen, taikka kunnan viranhaltijan tai työntekijän valinnasta. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.

 

Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Kuntalain 105 §:n mukaan enemmistövaalissa valituksi tulee se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokaisella toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin valittavia henkilöitä on. Yhdelle ehdokkaalle voidaan antaa kuitenkin vain yksi ääni, mutta kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Valituksi tulee saamiensa äänimäärien mukaisesti niin monta ehdokasta kuin valittavia on.

 

Kuntalain 105 § 2 momentin mukaan luottamushenkilöiden vaali toi mitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vä hintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Hallintosäännön 13 luvussa on esitetty määräykset enemmistö- ja suhteellisen vaalin osalta.

 

Kunnanvaltuusto päätti ja valitsi kokouksessaan 04.08.2021 § 41 1. hyväksyä valtuuston varapuheenjohtajien määräksi kaksi ja valita hallintosäännön 84 §:n 2 vuoden mukaiseksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2023 valtuuston puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää


1. hyväksyä valtuuston varapuheenjohtajien määräksi kaksi;
2. valita hallintosäännön 84 §:n mukaiseksi toimikaudeksi 1.8.2023 - 31.5.2025 valtuuston puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 13.06.2023 § 26  

96/00.02.00/2023  

 

  

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää
1. hyväksyä valtuuston varapuheenjohtajien määräksi kaksi;
2. valita hallintosäännön 84 §:n mukaiseksi toimikaudeksi 1.8.2023 - 31.5.2025 valtuuston puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa.

 

 

Päätös 1. Hyväksyttiin
2. Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Niiva, 1. varapuheenjohtajaksi Kirsi Rehunen ja 2. varapuheenjohtajaksi Matti Häkkinen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa