Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  HYTEvuosiraportti_2022_1.6.2022

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022

 

Kh 08.05.2023 § 102 

 

 

Valmistelija Jenna Backman, hyvinvointiluotsi

p. 040 669 1007

jenna.backman@taipalsaari.fi

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, jota kunnan strategiatyö linjaa ja joka toimii talouden ja toiminnan yhtenä perustana. Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima strateginen asiakirja. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi kunnan palveluissa toteutetut toimenpiteet, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. (Terveydenhuoltolaki 12§.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tietoista vaikuttamista terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, kuten elintapoihin, elämänhallintaan, elinoloihin, elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Tavoitteena on myös hyvinvoiva kuntalainen. Kunnan kaikkien sektoreiden toiminta vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin.

 

Valtuustolle on terveydenhuoltolain mukaan kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Taipalsaaren laaja hyvinvointiraportti 2017-2021  ja -suunnitelma 2021-2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 27.4.2022.

 

Laajan hyvinvointisuunnitelman lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnista ja sen eteen toteutuneista toimenpiteistä on lain mukaan raportoitava valtuustolle vuosittain. Taipalsaaren hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022 on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Vuosiraporttiin on koottu yhteenveto kuluneen vuoden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä maakunnallisten painopisteiden mukaisesti eri ikä-ryhmät huomioiden. Kolme painopistettä ovat terveelliset elämäntavat, mielen hyvinvointi ja työllisyys.

 

 

Esittelijä Hallintojohtaja Jarkko Koho

 

Päätösehdotus Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv 13.06.2023 § 22  

337/00.02.00/2021  

 

 

 

Liite  -Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin vuodelta 2022.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa