Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kokousaikataulut ajalla 21.8. - 12.12.2023

 

Kh 29.05.2023 § 111 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nejäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä, ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.

 

 Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Hallintosääntö 89 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kullekin valtuutetulle sähköisesti vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

 

 Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Hallintosäännön 90 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä siteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

 Kunnanhallituksen ja -valtuuston loppuvuoden 2023 kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

 

Kunnanhallitus:    Kunnanvaltuusto:

ma 21.8.2023   

ma 4.9.2023  ti 19.9.2023 

ma 25.9.2023  

ma 9.10.2023  ti 17.10.2023

ma 30.10.2023

ma 20.11.2023   ti 28.11.2023

ma 4.12.2023    ti 12.12.2023

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset alkavat klo 16.30. 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kokousaikataulunsa loppuvuodeksi 2023.

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää oman
aikataulunsa.
 

 

 


Mikäli jonain kokousajankohtana ei ole käsiteltäviä asioita, voidaan
kokouksen sijaan järjestää tarvittaessa iltakoulu tai seminaari.

Kunnanvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 13.06.2023 § 31  

85/00.02.00/2022  

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy kokousaikataulun loppuvuodeksi 2023 kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Kunnanvaltuuston kokouspäivää 28.11.2023 esitettiin aikaistettavaksi 14.11.2023.
Hyväksyttiin päätösesitys edellä mainitulla muutoksella.
Lisäksi todettiin kunnanvaltuuston talousarvio-raami-seminaarin alustavaksi ajankohdaksi 29.8.2023, klo 18.00.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa