Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2022

 

Kh 29.05.2023 § 115 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Kuntalain 15 §:ssä todetaan seuraavaa:

 

"Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutettujen kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä."

 

Valtuustoaloitteiden käsittelyssä noudatetaan 24.1.2022 alkaen voimassaolleen hallintosäännön pykälää 120.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö § 120 Valtuutettujen aloitteet:

 

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."

 

Vuonna 2022 saapuneet valtuustoaloitteet:

 

                                          1. Vehkataipaleentien 4081 turvallisuuden parantaminen

2. Vapaasti lainattavat soutuveneet

3. Venepaikkojen kehittämisestä

4. Konstunrannan ranta-alueen jättäminen kuntalaisten yhteiseen virkistyskäyttöön

5. Kyläniemen lossin korvaaminen siltayhteydellä

6. Saimaanharjun talojen saneeraustarpeen inventointi

7. Puhdas sisäilma kunnan omistamissa kiinteistöissä

8. Maisemointi vanhemmille asutusalueille

9. Valtuustolle tulevaisuusseminaari ennen syksyä

10. Maksuton koulukuljetus kaikille alakouluikäisille oppilaille Taipalsaaren kunnassa

11. Etelä-Karjalan joukkoliikenne kuntayhtymän järjestämisessä

 

 

 

 

 

 

Kuntalaisaloitteiden käsittelyssä noudatetaan 24.1.2022 alkaen voimassa olleen hallintosäännön pykälää 150.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö § 150 Aloiteoikeus:

 

"Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

 

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot"

 

Vuonna 2022 saapuneet kuntalaisaloitteet:

 

  1. Taljatien merkitseminen pihakaduksi
  2. Neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestäminen / Kansanäänestys Konstun kaavaluonnoksesta

 

Lisäksi oheisena on lista keskeneräisistä, ennen vuotta 2022 saapuneista valtuusto- ja kuntalaisaloitteista.

 

 Käsittelyä jatketaan tarvittaessa kunnanhallituksen kokouksessa 5.6.2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteiden 1, 2, 5, 7, 9, 10 ja 11 osalta valmistelutilanteen tiedoksi.
Valtuustoaloitteet 3, 4, 6 ja 8 sekä kuntalaisaloitteet 1 ja 2 todetaan loppuun käsitellyiksi.


Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee edellä esitetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin niin, että taulukkoa täydennetään puuttuvilla tiedoilla.

 

 

 

Kv 13.06.2023 § 30  

82/00.02.00/2023  

 

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö § 120 Valtuutettujen aloitteet:

 

"Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."

 

Hallituksen päätöksen mukaan oheista taulukkoa valtuusto- ja kuntalaisaloitteista on päivitetty.

 

 

 

 

 Vuodelta 2021 valmistelussa on yksi valtuustoaloite:

-          Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdelle

 

 Vuodelta 2022 valmistelussa on neljä valtuustoaloitetta:

-          Vapaasti lainattavat soutuveneet

-          Kyläniemen lossin korvaaminen siltayhteydellä

-          Puhdas sisäilma kunnan omistamissa kiinteistöissä

-          Etelä-Karjalan joukkoliikenne kuntayhtymän järjestämisessä  

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee esitetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

 

 

Päätös Keskustelun aikana valtuutettu Piia Heikkinen esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja valtuutettu Jaana Arponen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta valmisteluun on tehty kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toteuttamisesta, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja että, ne jotka kannattavat asian palauttamista, äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä ja yksi tyhjä.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.Kokoustauko klo 20.07 - 20.15.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa