Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmätyö / kunnan edustajien nimeäminen

 

Kh 13.03.2023 § 57  

13/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

OTE kirje 8.3.2022 TE-toimisto/Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun työvaliokunnan kokouspöytäkirjasta 19.1.2023:

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on asettanut Etelä-Karjalaan työllisyysjohtoryhmän alueen työllisyystoimijoiden kanssa sovitulla tavalla jo useiden vuosien ajan. Työllisyysjohtoryhmä on toiminut monialaisesta työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta (TYP) an-netussa laissa ja asetuksessa määritettyjen tehtävien lisäksi työllisyysasioita laajemmin käsittelevänä alueellisena työllisyysjohtoryhmänä, jonka tehtävänä on ollut seurata ja kehittää ko. toimintaa. Lisäksi työllisyysjohtoryhmä on toiminut myös Ohjaamo-toiminnan johtoryhmänä.

 

Työllisyysjohtoryhmä on nimennyt keskuudestaan puheenjohtajaksi Eksoten Tiina Kirmasen ja varapuheenjohtajaksi TE-toimiston Jari Saarisen. Johtoryhmä on tyypillisesti kokoontunut kaksiosaisesti siten, että toisessa osassa on käsitelty työllisyysasioita laajemmin (ml. Ohjaamo-toiminta ja Etelä-Karjalan työllisyysohjelma) ja toinen on painottunut yhteisen sopimuksemme mukaiseen TYP-toimintaan.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, on muuttanut hieman myös TYP-lainsäädäntöä ja asetusta. Jatkossa johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja hyvinvointialueet varapuheenjohtajan.

 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto esittää, että se nimeää jatkossakin Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmän, jonka tehtävinä on TYP-lain ja asetuksen mukaiset tehtävät, Etelä-Karjalan Ohjaamo-toiminnan johtoryhmänä toimiminen ko. toimintaan liittyvän yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä Etelä-Karjalan työllisyysohjelman päivittäminen ja ohjelmassa sovittujen toimien edistäminen. Meneillään olevan TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelun osalta työllisyysjohtoryhmä ei toimisi varsinaisena uudistusta valmistelevana ryhmänä, mutta se voi tukea valmistelun tukena tarjoten valmiin laajasti alueen työllisyystoimijoista muodostuvan keskustelun ja tiedon jaon foorumin.

 

Työllisyysryhmä kokoontuu kaksiosaisesti siten, että:

 

-        TYP-toiminnan johtamiseen liittyviin kokouksiin osallistuvat työllisyysjohtoryhmään nimetyt TYP-sopimuksen osapuolia edustavat jäsenet ja

-        laajemmin työllistymistä edistävään yhteistyöhön, Ohjaamo-toiminnan toiminnan johtamiseen ja työllisyysohjelmaa käsitteleviin kokouksiin osallistuvat kaikki työllisyysjohtoryhmään eri toimijoiden nimeämät edustajat.

 

Työllisyysjohtoryhmä voisi myös jatkossakin kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita (esimerkiksi elinkeinoelämä ja kolmannen sektorin toimijoita.)

 

 

Työvaliokunnan näkemyksen ja kommenttien saamisen jälkeen TE-toimisto pyytää erillisellä kirjeellä Etelä-Karjalan työllisyystoimijoita (kunnat, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, ELY-keskus, Etelä-Karjalan yrittäjät, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan yrittäjät, Kansaneläkelaitos, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto) esittämään jäsentä ja varajäsentä Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmään vuosille 2023-2024. Lisäksi TE-toimisto kutsuu Yhteistyösopimus Ohjaamo-toimin-nasta Etelä-Karjalan alueella -sopimuksen mukaisesti työllisyysjohtoryh-mään Lappeenrannan ja Imatran ohjaamojen koordinaattorit.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmään vuosille 2023 - 2024.

 

 

Päätös Päätettiin nimetä Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmätyöhön kunnan edustajaksi työllisyyskoordinaattori Ismo Roiha ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa