Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite / Venepaikkojen kehittämisestä

 

Kv 20.09.2022 § 54 

 

  

 Jorma Lohi jätti Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

 

  

 

 

Kh 10.10.2022 § 356 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 040 154 5031

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Jorma Lohi jätti Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Tekla 26.01.2023 § 7  

41/00.02.00/2022  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 7749 252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen venepaikkojen kehittämiseksi Saimaanrannan lomakylän venesataman alueella.

 

Aloite:

Taipalsaaren kunta vuokraa venepaikkoja Saimaanrannan laiturista. Aluella on 30 venepaikka ja lähes kaikki on vuokrattu. Venepaikan hinta on 500 euroa/v.

Venepaikkojen vuokraajilta on tullut toivomus, että laitureiden yhteyteen järjestettäisiin juomaveden saanti mahdollisuus. Aikaisemmin tämä mahdollisuus on ollut, ilmeisesti alueella toimivan hotellin toimesta, mutta nyt sitä ei enää ole. Alueella näkyy kyllä vesijohtoja, jotka ovat rikkoutuneet.

Myös alueen jätehuoltoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Nykyisin varsinkin viikonloppuisin jäteastiat ovat täynnä.

Lisäksi veneilijöiltä on tullut toive, että alueella olisi selkeä ohje: Venepaikat vain niiden vuokraajille. Tätä on toivottu, koska ulkopuoliset ovat jättäneet veneitä niitä vuokranneiden paikoille.

Voisiko alueelle lisätä muutaman vierasvenepaikan?

Koko tuo laiturialue kaipaisi siistimistä. Laitureiden vieressä olevat penkit, ovat vesakoiden peitossa. Tämä tekee alueesta huonosti hoidetun näköisen ja sitähän se onkin.

Polttoaineen jakelu olisi alueella iso plussa. Mikä lienee säiliöiden ja mittareiden kunto? Löytyisikö joku taho, joka voisi järjestää polttoaineen myynnin alueella?

Ainakin osa venepaikan vuokraajista on mökin omistajia mm. saarissa ja maksavat venepaikan lisäksi kiinteistöveron Taipalsaarelle.

Taipalsaari satsaa tulevaisuudessa matkailuun mm. Kutilankanavan rakennustyöt alkavat.

Sarviniemen alueen kehittäminen olisi myös kädenojennus veneilijöille ja matkailijoille.

Voisiko yhteistyötä tehostaa avatun hotellin ja mökkien omistajien kanssa, niin että hyöty olisi molemmin puolinen. Toivottavasti tilanteeseen saataisiin parannus v. 2023 kesäksi.

 

Teknisen johtajan vastine valtuustoaloitteeseen:

 

Saimaanrannan lomakylän edustalla sijaitsevan venesataman toimintaa pyritään kehittämään. Sataman venelaskuramppi korjattiin, ja osittain uusittiin, syksyn 2022 aikana. Patovallin osalta reuna-alueiden korjauksia on jo tehty, mutta patovallia pitää vielä siistiä ja korjata.

 

Satamaan on toivottu mahdollisuutta juomaveden ottoon.

Valitettavasti satamaan tulevat vesijohdot ovat rikkoutuneet ja näiden kuntoon saaminen on epävarmaa.

Kaivo, josta vedet ovat satamaan johdettu, on lomakylän omistajan ja putkistot ovat poikki matkalta kaivolta satamaan ja vettä ei ole saatavilla. Verkoston korjausta yritettiin viime kesänä, mutta rikkoutumapaikkaa ei ole löydetty. Alueelle pitäisi tehdä uudet maanalaiset putkistot. Kun alueen yrittäjä saa uudet vesijohtoputket, niin mahdollisesti tätä kautta olisi saatavilla myös satamaan vettä. Asian selvitystä jatketaan yrittäjän kanssa.

 

Jäteastioita satamassa on melko paljon, mutta on havaittu, että nämä täyttyvät mökkiläisten ja veneilijöiden toimesta erittäin nopeasti.

Jätepiste ei ole tarkoitettu mökkiläisten rojujen jättöpaikaksi ja meidän pitää miettiä, miten jätehuoltoa pystytään pyörittämään paremmin ja miten keräyspiste palvelisi veneilijöitä paremmin. Lisäämällä tyhjennyksiä siisteyttä saataisiin mahdollisesti parannettua, mutta tämä lisäisi  luonnollisesti kustannuksia.

 

Opastusta, opasteita ja venepaikka merkintöjä tullaan tekemään veneilykaudelle 2023. Yrittäjä on tämän hetkisen tiedon mukaan rakentamassa vierasvenelaituria sataman viereen, jolloin vieraspaikoitus paranisi huomattavasti.

Kunnan hallinnoimalla alueella vierasvenepaikkojen lisääminen ei ole mahdollista.

 

Polttoaineen jakelupisteestä on käyty neuvottelua yrittäjän kanssa ja yrittäjällä on neuvottelujen perusteella halukkuutta aloittaa toiminta.

Kunta tukee toiminnan aloittamista ja jakelupisteen toiminnan pyörittämistä yrittäjä vetoisesti, mutta kunta ei voi toimia polttoaineen jakelijana ja yrittäjänä. Asia ei ole vielä edenyt yrittäjän toimesta.

Kaupallisessa käytössä oleva jakelupiste vaatii ympäristöluvan.

Alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja järven äärellä. Nykyiset polttoaineen jakelussa käytettävät laitteet eivät riitä kaupallisen toiminnan aloittamiseen, vaan tankkauspiste vaatii investointeja.

Ilman laitteiston uusimista, nykyisessä muodossaan, tankkauspisteestä voidaan jaella polttoainetta ainoastaan oman toiminnan pyörittämiseen (pyöräilylautta).

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa vastineen valtuustoaloitteeseen ja esittää sitä eteenpäin kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa