Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

KASELY:n lausuntopyyntö tarveselvitysaineistosta / Maantien 408 parantaminen Taipaltien ja Jauhialantien kevyen liikenteen järjestelyineen

 

Tekla 15.12.2022 § 239  

172/10.03.01.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 p. 040 774 9252

 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue pyytää Taipalsaaren kunnalta lausuntoa Mt 408 parantamisesta Taipaltien ja Jauhialan liittymässä kevyen liikenteen järjestelyineen.

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) on laatinut otsikon mukaisen tarveselvitysaineiston hankeryhmä-yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa. KAS ELY-keskus pyytää kunnan sisäistä lausuntoa tarveselvityksen vaatimista jatkotoimen-piteistä.

 

Teknisen lautakunnan lausunto:

 

Kyseinen liittymäalue on tunnistettu Taipalsaaren kunnan liikenne-turvallisuussuunnitelmassa. Liittymäalueen kehittämistä on aiemmin viety eteenpäin Pappilanniemen alueen lisääntyvän liikenteen tarpeiden vuoksi. Pappilanniemen alue ei ole kehittynyt suunnitelmien mukaisesti, mutta liittymän kehittämiselle on havaittu tarvetta kevyen liikenteen järjestelyjen osalta. Pappilanniemen alue kehittyy koko ajan muutaman omakotitalon verran vuosittain ja kun alueen kaikki rakennuspaikat ovat rakentuneet, niin liikennemäärä risteysalueella on huomattavasti suurempi kuin nykyään.

 

Tarveselvityksessä on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa liittymäalueen toteutukselle.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi moottoriliikenteelle kanavointi ja kevyelle liikenteelle alikulku Mt 408 alitse. Toisessa vaihtoehdossa liikenne järjesteltäisiin kiertoliittymänä. Alikulkuvaihtoehdon kustannusarvio on noin 700 000 € ja kiertoliittymä-vaihtoehdon noin 250 000 €.

ELY-keskus pyytää kommentteja mm. mopoliikenteen sijoitteluun liikenneverkolla. Tekninen lautakunta toteaa, että tätä asiaa tulee pohtia tarkemmin liikenneturvallisuustyöryhmässä ja näiden järjestelemiseen on otettava kantaa tulevan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä.

 

Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta toteaa edelleen, että esitetyistä vaihtoehdoista kiertoliittymävaihtoehtoa pidetään parempana suunnitteluvaihtoehtona. Alikulkuvaihtoehdon kustannukset nousevat varsin korkeiksi. Taipalsaaren kunta ei vielä ole tehnyt hankkeen eteenpäin viemisestä investointi päätöstä. Kunnanvaltuuston tulee ottaa kantaa, milloin mahdollinen risteysalueen rakentaminen voitaisiin toteuttaa.

On hyvä, että liittymäaluetta kehitetään turvallisempaan suuntaan, varsinkin kevyen liikenteen näkökulmasta.

Lisäksi tekninen lautakunta toivoo, että kevyen liikenteen raitti saataisiin jatkumaan Jauhialantietä pitkin Saimaanharjulle asti.

 

Tekninen lautakunta vastaa lausuntonaan Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle pykälätekstin mukaan.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vastaa lausuntonaan Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle pykälätekstin mukaan.

 

Päätös Tekninen lautakunta vastaa lausuntonaan Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle pykälätekstin mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa