Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Konstun alueen asemakaavan muutokset 2021, ehdotusvaihe

 

Tekla 07.10.2021 § 90 

 

Konstun alueen pienet asemakaavamuutokset, käynnistäminen

 

26/10.02/2021 Tekninen lautakunta § 16, 18.2.2021

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Konstun rakennetun alueen asemakaavan selvitystarkastelussa on havaittu rakentamiseen varattuja alueita, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla.
Alueita on varattu liike- ja toimistorakennuksille (K), yleisten rakennusten alueelle (Y) ja asuin-, liike- ja toimistorakennuksille (AL).
Ei ole näköpiirissä, että näitä aluevarauksia tultaisiin tarvitsemaan.
Lisäksi asemaakaavassa on pari korttelialuetta rivitalojen (AR) varauksella ja ne olisi tarpeen muuttaa joko erillispientalojen alueeksi (AO) tai asuinpientalojen alueeksi (AP).
Konstun alue on koettu vetovoimaiseksi alueeksi ja kunnalla ei tällä hetkellä ole myytävissä yhtään pientalotonttia tällä alueella.
Uuden energialaitoksen pohjoispuolella on laaja kunnan omistama maa- ja metsätalousalue (M). Tämä on tarpeen muuttaa lähivirkistysalueeksi (VL).

 

Liitteet - alustavat kaavamuutoskohteet

 

 

Tj Tekninen lautakunta päättää käynnistää Konstun alueen asemakaavamuutokset liitekartan mukaisella alueella.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 8357826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Maankäyttöinsinööri on valmistellut 3.9.2021 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä niitä vastaavan 7.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osa-alueiden ympäristöselvitykset laadittiin alkukesästä 2021.
Niiden pääpaino oli kangasvuokon inventoinissa, mutta muitakin uhanalaisia lajeja etsittiin. Kangasvuokkoa löytyi yhdeltä osa-alueelta.

Kaavamuutoksella muodostuu kokonaan uusi erillispientalotontteja 10 kpl. Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksina muodostuu 3 kpl.

Asuinpientalotontteja kaavaan on osoitettu 3 kpl.

Rivitalitontteja tontteja on myös 3 kpl.

Lähivirkistysalueita muodostuu 5,3 ha.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnosasiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan kaava-alueen maanomistajat kirjeitse ja pyydetään tarpellliset viranomaislausunnot.

 

Päätös Tommi Kukkonen ehdotti, että huhmarkallion vv alueelle lisätään saunan mahdollistava merkintä, jota Lasse Kähärä kannatti.  Merkitään saunavaraus kaavaluonnokseen.
Hyväksyttiin päätösehdotus edellä mainitulla lisäyksellä.

 

 

 

Tekla 24.02.2022 § 144  

225/10.02.03/2021  

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 8357826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.10 - 16.11.2021 välisenä aikana. Huomautuksia jätettiin yhteensä 5 kappaletta ja niistä osa oli addressityyppisiä usean henkilön allekirjoittamia.
Viranomaislausuntoja luonnosvaiheesta saatiin 4 kappaletta.
Kaavoittaja on valmistellut vastineet sekä lausuntoihin että huomautuksiin.
Kaavaluonnoksen ja ehdotuksen välillä ei ole suuria eroja.
Suurin muutos on korttelin 1 kohdalla. Tontin liittymä ohjataan Taljatien kautta. Ankkurikaaren puolelta ei sallita liittymää.
Muilta osin kaavaehdotukseen on tehty pieniä tarkennuksia huomautusten ja lausuntojen perusteella.
Valmistellut kaavaehdotusasiakirjat on päivätty 4.2.2022.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnan vastineina. Lautakunta päättää lisäksi asettaa 4.2.2022 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan uudelleen osalliset ja tarpeelliset viranomaiset.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa