Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tikkalan ranta-asemakaavan kumoaminen, ehdotusvaihe

 

91/10.02.04/2020

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Tikkalan alueen rantakiinteistöjen maanomistajat ovat tiedustelleet mahdollisuutta ranta-asemakaavan muuttamiseen. Voimassa oleva ranta-asemakaava on vuodelta 1974 ja se on pahasti vanhentunut. Kaavan laatijaksi maanomistajat ovat valinneet Karttaako Oy:n.

 

Oheismateriaali - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tj 
Tekninen lautakunta toteaa MRL 74 §:n mukaisten ehtojen täyttyvän tässä ranta-asemakaavahankkeessa. Lautakunta merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi asemakaavan käynnistymisen.

 

 Vireille tulosta ilmoitetaan, kun kaavaluonnos sekä sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville. Ranta-asemakaavan laativalla yrityksellä on riittävä kokemus vastaavien hankkeiden suorittamisesta.


Kunta näkisi parhaimpana mahdollisena lopputuloksena, että vuoden 1974 kaavasta ei jäisi mitään osia voimaan eli kaavamuutos kattaisi koko vanhan kaavan. Lisäksi kunta laskuttaa kaavan valmistuttua maanomistajilta voimassa olevan taksan mukaisesti prosessin hoitokulut ja kuulemiskustannukset.

 

Tekla Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaikki ranta-alueella olevat maanomistajat tulee olla kaavassa mukana.

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Kaavahankkeesta neuvoteltiin ELY-keskuksen kanssa syksyllä 2020. Neuvottelun lopputuloksena voitiin todeta, että ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet ELY-keskuksen ja maanomistajan tavoitteet ovat liian kaukana toisistaan, jotta hanketta voisi viedä järkevällä tavalla eteenpäin.

 

Kunnan, kaavoittajan ja maanomistajan kanssa käydyssä neuvottelussa on päädytty siihen, että hanketta muutetaan seuraavalla tavalla:

Ranta-asemakaava kumotaan ja tehdään oikeusvaikutteinen yleiskaavan muutos, joka ohjaa normaalisti rantarakentamista.
Yleiskaavan muutoksen käynnistäminen kuuluu kunnan päätöksenalaiseksi ja ranta-asemakaavan kumoaminen on ns. maanomistajakaava.

 

Liitteet - maanomistajien esitys yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tj Tekninen lautakunta hyväksyy maanomistajien esityksen yleiskaavamuutoksen käynnistämisestä ja hyväksyy Karttaako Oy:n kaavamuutoksen laatijaksi.
Ranta-asemakaavan kumoamista viedään eteenpäin yleiskaavan kanssa ns. itsenäisenä sivuprojektina.
Maanomistajat vastaavat kaavamuutosten kustannuksista voimassa olevan kaavoitushinnaston mukaisesti.
Ranta-asemakaavan kumoamisen luonnosvaihe toteutetaan laittamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville sekä tiedottamalla maanomistajia.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Yleiskaavan muutoksesta ja ranta-asemakaavan kumoamisesta pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.2 - 26.3.2021 välisenä aikana.

 

Kaavoittaja on laatinut 31.3.2021 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat yleiskaavasta ja ranta-asemakaavan kumoamisesta.
Kumoamisesta kaavaselostus laaditaan ehdotusvaiheessa: samoin tilastolomakkeet.

Yleiskaavamuutoksen mitoitustarkastelu rakennuspaikkojen osalta perustuu kunnan, konsultin ja maanomistajien kanssa yhteistyössä laadittuun laajaan kokonaisharkintaan, jonka perusteina ovat nykyinen erittäin tehokas ranta-asemakaava ja rakennuskanta, nykyisen yleiskaavan mitoitusperusteet, kunnan rakennusjärjestys, alueelle tehty luontoselvitys ja kattavat maastotyöt. Kaavamuutoksessa on osoitettu alueelle 13 omarantaista ja kaksi takamaan rakennuspaikkaa (vastaa yhtä omarantaista paikkaa). Todellista rantaviivaa alueella on 2,6 kilometriä, joten mitoitukseksi muodostuu 5,4 rakennuspaikkaa / todellinen rantaviivakilometri. Kaikki rakentaminen tapahtuu selkävesien kohdalle ja alueen rantaviiva on muutenkin hyvin suoraviivainen, joten vastarannan läheisyydestä johtuvia muuntokertoimia ei ole tarpeen käyttää tässä yhteydessä. Lähtökohdat huomioon ottaen mitoitus on kohtuullinen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottava. Alueelle jää edelleen merkittäviä yhtenäisiä vapaan rannan jaksoja (Toraksinniemen länsiosa, Lintuinlahden itäosa, Pellinlahti ja Siikolampi).

 

Tarkemmat kaavan sisältöperusteet ilmenevät kaavaselostuksen kappaleesta 3.1.

 

Oheismateriaali - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Yleiskaavaluonnos kartta merkintöineen

- Yleiskaavaselostus

- Ranta-asemakaavan kumoamisen kartta

- Luontoselvitys

 

Tj Tekninen lautakunta päättää asettaa 31.3.2021 päivätyt kaavaluonnosaineistot nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan osalliset ja viranomaiset.

 

Tekla Hyväksyttiin. 

 

 

 

Tekla 20.01.2022 § 6  

230/10.02.03/2021  

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä ja osallisilla oli mahdollisuus antaa siitä palautetta 1. - 30.7.2021 välisenä aikana. Luonnosvaiheesta ei jätetty huomautuksia. Viranomaisten näkemykset on käsitelty yleiskaavamuutoksen vastaavassa vaiheessa.

 

Alueen voimassa oleva ja kumoamisen kohteena oleva Tikkalan ranta-asemakaava on voimassa olevista kaavamuodoista vahvin ja sitä on siis noudatettava toistaiseksi alueella. Kaava hyväksyttiin valtuustossa 17.6.1974 ja vahvistettiin 18.4.1975.

Vanhassa ranta-asemakaavassa alue on rakenteeltaan mökkikylämäinen ja siinä on useita yhteiskäyttöalueita (yk), jotka ovat kortteleiden käytössä. Ranta-asemakaavassa alue on osoitettu pääosin loma-asuntoalueeksi (RH) tai maatalousalueeksi (M). Rannalla sijaitsee lisäksi useita venevalkamia (LV) ja uimarantoja (UV), jotka ovat niin ikään yhteiskäytössä. Osa kaavan lounaiskulmasta jäi aikanaan vahvistamatta.

 

Ranta-asemakaavan kumoaminen menee hyväksyntään, kun osayleiskaavan muutos on ensin saanut lainvoiman. Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä osayleiskaavan muutosehdotus talvella 2022 sen oltua nähtävillä 3.1.-1.2.2022.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa 4.1.2022 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan tarpeelliset viranomaiset ja kaavan osalliset.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa