Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2021 arviointikertomus

 

Tarla 16.05.2022 § 21 

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston antamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

 

Taipalsaaren kunnanhallitus on 31.3.2022 § 61 (28.3.2022 pidetyn kokouksen jatkokokous) hyväksynyt vuoden 2021 tilinpäätöksen.

 

Oheismateriaali - vuoden 2021 tilinpäätös    

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomusta.

 

Päätös Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2021 arviointikertomusta.

 

 

Tarla 01.06.2022 § 25 

 

 

    

Oheismateriaali - vuoden 2021 arviointikertomus

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan oman lausuntonsa lisäksi lautakunnilta lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuussa 2022 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

 

 

Kv 14.06.2022 § 38 

 

 

   

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2021 arviointikertomuksen.

Lisäksi kunnanvaltuusto pyytää lautakuntia toimittamaan lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuussa 2022 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

Sivla 19.10.2022 § 70 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, vs. sivistysjohtaja

 p. 040 141 7758

 kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Oheismateriaali -vuoden 2021 arviointikertomus

 -sivistyslautakunnan lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

 

 

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta antaa lausunnon vuoden 2021 arviointikertomuksesta. Lausunto liitetään pykälän oheismateriaaliksi.

 

 

Päätös Sivistyslautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

 

 

Kh 07.11.2022 § 374 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@

 

Tarkastuslautakunta toteaa 16.5.2022 § 21 arviointikertomuksessaan:

 

.         Valtuuston vahvistamaa talousarvioita on noudatettu hyvin ja samoin tuloslaskelmassa ei ole huomautettavaa.

.         Tavoitteisiin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti tavoitteisiin jotka eivät ole täysin toteutuneet. Näitä tavoitteita tulisi arvioida uudelleen ja tarkastella niiden oikeellisuutta. Tämä varmasti auttaa myös tulevaisuudessa tavoitteiden asettamisessa.

.         Koronan vaikutus näkyi kunnan kaikessa toiminnassa.

.         Talouden seurantaan tulee kiinnittää vastaisuudessakin huomioita mm. Inflaation vaikutus hankintoihin.

.         Tulevien hankintojen hankintakalenterin laadinta, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla. Tämä lisää talouden ennakoitavuutta ja ajantasaisuutta sekä läpinäkyvyyttä.

.         Henkilöstöohjelman valmistuminen ja käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää henkilöstön jaksamisen kannalta. Etenkin hybridityöskentelyyn tulee kiinnittää huomiota mm. selkeän ohjeistuksen avulla normaalien töiden ja ylitöiden tekemisessä etänä. Samalla kannattaa edistää sähköisen työajanseurannan käyttöönottoa, jotta saadaan läpinäkyvyyttä työaikoihin.

 

 

 

 

Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2021 arviointikertomuksen kokouksessaan 19.10.2022 § 70. Tekninen lautakunta käsitteli arviointikertomuksen 20.10.2021 § 214.

 

Arviointikertomukset on merkitty tietoon saatetuksi.

 

Liiteaineistona on sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

 

Konsernipalveluiden osalta lausuntona todetaan, että toimintavuoden tavoitteena ollut henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma ja -suunnitelma on esitetty kunnanhallituksen joulukuun 2021 viimeisessä kokouksessa (21.12.2021 287 §) tavoitteen saavuttamisen merkiksi. Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma on otettu täysimääräisesti käyttöön 1.4.2022.

 

Erityisiä muutoksia tai lisäselvitystä vaativia seikkoja ei ole esitetty tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta lausunnon antaneilta toimielimiltä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyvän lausunnon sekä käsittelemänsä lautakuntien lausunnot tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäviksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 15.11.2022 § 67  

25/00.03.01/2022  

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen sekä lautakuntien lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa