Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

137/11.01/2019

 

Tekla 10.12.2020 § 104 Valmistelija: Mikko Manninen, rakennustarkastaja

p. 040 167 6610

mikko.manninen@taipalsaari.fi

 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaisesti kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 

Taipalsaaren kunnassa ei ole tällä hetkellä voimassa ympäristönsuojelumääräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta, jonka alaisuudessa toimii Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on suositellut, että heidän toiminta-alueellaan ympäristönsuojelumääräykset olisivat yhdenmukaiset.

 

 

 

Oheismateriaali -  Ympäristönsuojelumääräykset

 

 

Tj Tekninen lautakunta päättää laittaa Taipalsaaren kunnan ympäristön- suojelumääräykset yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Lisäksi luonnos laitetaan kunnan nettisivuille.

 

 Ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta pyydetään lausunnot Lemin ja Savitaipaleen kunnilta, Lappeenrannan kaupungilta sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

 

Tekla 24.03.2022 § 35 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

 

Ympäristönsuojelumääräysten laadinta aloitettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 2019. Määräysten laadinta on viivästynyt henkilöstövaihdosten takia. Tekninen lautakunta asetti määräykset nähtäville ja lähetti lausuntokierrokselle edellisen käsittelyn jälkeen vuonna 2020. Uusien määräysten, mm. pohjavesiluokitusten muutosten ja annettujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty muutoksia. Näiden muutosten johdosta on hyvä laittaa määräykset uudelleen htäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää lausunnot Lemin ja Savitaipaleen kunnilta, Lappeenrannan kaupungilta sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää laittaa Taipalsaaren kunnan ympäristön- suojelumääräykset yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Lisäksi luonnos laitetaan kunnan nettisivuille. Ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta pyydetään lausunnot Lemin ja Savitaipaleen kunnilta, Lappeenrannan kaupungilta sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 

Tekla 19.05.2022 § 48 

 

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet nähtävänä 30 päivän ajan ja määräaikaan mennessä lausunnon jättivät Savitaipaleen kunta, Lemin kunta, Etelä-Karjalan pelastustoimi sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

 

Pääosassa lausunnoista ei ollut määräyksiin erityistä lausuttavaa, paitsi Lappeenrannanseudun ympäristötoimen lausunnossa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnon perusteella on määräyksiin tehty teknisluontoisia päivityksiä. Ympäristötoimi lausuu, että heidän mielestään luku 6 tulisi määräyksistä poistaa. Kunnan ja Elyn aikaisemman lausunnon mukaisesti kyseinen luku nähdään tarpeelliseksi ja sitä ei poistettu määräyksistä. Luvun 6, pykälä 24, poistetaan määräyksistä. Muut luvun 6  asiat perustuvat voimassa olemaan Valtioneuvoston asetukseen 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Kohtaan 21.1 lisätään teksti "ja rantavyöhykkeille".

 

 

 

 

 

Kh 26.09.2022 § 330 

 

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Tekninen toimi on valmistellut ympäristönsuojelumääräyksiä asiaan kuuluvan prosessin mukaan.

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset kokouksessaan 19.5.2022 ja esittää niitä hallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 18.10.2022 § 61  

265/11.00/2021  

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Liite  

Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojelumääräykset


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa