Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.10.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Leikonlahden ranta-asemakaava, lopullinen hyväksyntä

 

Kh 28.09.2021 § 203 

213/10.02.03/2021 

 

 

Tekla 3.10.2019 § 90 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Tekninen toimi ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä ovat neuvotelleet ranta-asemakaavan laatimisesta Leikonlahden alueella. Molemmilla
organisaatioilla on on kaksi tilaa kyseisellä alueella.


Molemmilla on samansuuntaiset tavoitteet ranta-asemakaavalle:
Rakennusoikeuksien siirtäminen vaikeasti toteutettavilta alueilta
Leikonlahteen.

 

Seurakuntayhtymällä on on useita rakentamattomia yleiskaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja Venäjänsaaressa ja Hankaluodolla. Taipalsaaren kunnan mahdolliset siirtokohteet sijaitsevat Värrätsaaressa,
Riutanniemessä ja Pienessä Jänkäsalossa. Seurakuntayhtymän omistama tila Leikonhdella on Rajakangas 831-439-1-9 ja Taipalsaaren kunnan omistama tila on Likamäki 831-439-1-72.

 

Oheismateriaali - Peruskarttaote

 

 

Tj Tekninen lautakunta päättää käynnistää Leikonlahden ranta-asemakaavan yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa. Alueen muitakin maanomistajia voidaan ottaa kaavaan mukaan harkinnan ja sopimisen
perusteella.


Tekninen toimi velvoitetaan kilpailuttamaan kaavoituskonsultti.
Kustannusten jakamisesta sovitaan seurakuntayhtymän ja kunnan kesken sekä muiden maanomistajien kesken.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

 

Tekla 15.10.2020 § 85 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Kaavoittaja on valmistellut 7.10.2020 päivätyn kaavaluonnoksen sekä sitä vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Ranta-asemakaavaan on osoitettu 8 omarantaista lomarakennuspaikkaa ja yksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Mitoituksellisesti rakennusoikeutta on siirretty Riutannimen laavun alueelta, Värrätsaaresta ja Hankaluodolta. Tarkemmat siirto- ja mitoitusperusteet ilmenevät kaavaselostuksesta.
kunnan omistama Riutanniemen alue on kokonaisuudessaan osoitettu
retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR).
3 RA-korttelin maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvottelu on edelleen kesken. Jos sopimukseen ei heidän kanssaan päästä,
rakennuspaikka nykymuodossaan tullaan poistamaan ehdotusvaiheessa.
Yleiskaavapäivityksellä tullaan poistamaan "ylimääräiset" kunnan ja seurakunnan rakennuspaikat.

 

Oheismateriaali - Kaavaluonnoskartta merkintöineen

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Tj Tekninen lautakunta päättää asettaa Leikonlahden ranta-
asemakaavaluonnoksen sekä sitä vastaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Tänä aikana kuullaan osalliset sekä pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Tekninen toimi jatkaa yksityisen maanomistajan kanssa
sopimusneuvotteluja.
 

Tekla Hyväksyttiin teknisen johtajan päätösehdotus.

 

 

Tekla 22.4.2021 § 42 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Kaavaluonnosaineisto oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 22.10 - 20.11.2020 välisenä aikana. Lausuntoja kaavaluonnoksesta tuli eri
viranomaisilta ja UPM Kymmeneltä. Lisäksi tilan 831-444-6-98 omistaja on toivonut pääsevänsä mukaan kaavahankkeeseen.
Lausuntoreferaatit ja kaavoittajan vastineet niihin ilmenevät
kaavaselostuksen kappaleesta 3.4.
Kaavoittaja on täydentänyt kaava-asiakirjoja ja liittänyt tilan 831-444-6-98 osaksi 29.3.2021 päivättyä kaavaehdotusta.

 

Oheismateriaali - Kaavaehdotuskartta merkintöineen

- Kaavaselostus

- Lausunnot ja mielipiteet

 

Tj Tekninen lautakunta päättää asettaa 29.3.2021 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan tarpeelliset viranomaiset ja osalliset.

 

Tj muutettu esitys Maanomistajalta tuli ennen kokousta esitys, että rakennuspaikkaa 831-444-6-9, Maununvalkama, suurennetaan 6 metrin verran. Muutos ei
vaikuta rakennusoikeuteen.

 

 

Tekla Tekninen lautakunta päättää asettaa 29.3.2021 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan tarpeelliset viranomaiset ja osalliset.

 Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan muutetun esityksen rakennuspaikan koon muutoksen osalta.

 

Kh 28.09.2021 § 203 

213/10.02.03/2021

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio

 

 

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 3.5. - 1.6.2021 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntoja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.
Lausuntojen pääkohdat ja kaavaoitajan valmistelevat vastineet niihin ilmenevät kaavaselostuksen kappaleesta 3.4.
Lausuntojen perusteella kaava-asiakirjoihin ei tarvinnut tehdä enää sellaisia muutoksia, joiden perusteella kaavaehdotus tulisi laittaa uudelleen nähtäville. Kaava-asiakirjat on vietävissä kunnanvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Leikonlahden ranta-asemakaavan asiakirjat kaikkine liiteaineistoineen ja esittää edelleen kaava-asiakirjojen hyväksymistä kunnanvaltuustossa MRL 52 §:n mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 20.10.2021 § 71  

213/10.02.03/2021  

  

Liitteet - Kaavaehdotusasiakirjat

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy Leikonlahden ranta-asemakaavan asiakirjat liiteaineistoineen MRL 52 §:n mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa