Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.10.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Kaavoituskatsaus 2021

 

Kaavoituskatsaus 2021

 

Tekla 09.09.2021 § 78 

194/00.02.06/2021 

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 7 § säädetään kaavoituskatsauksen

laadinnasta. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Katsauksessa selitetään lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä

päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen

lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

 

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä, liitettävä

arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoja valmistelevien

viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita

asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaavat valmistellaan lainsäädännön asettamissa puitteissa asukkaiden,

viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaavoituksen valmistelusta vastaa Taipalsaaren kunnassa hallinto- ja tekninen toimi.

Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain elo-syyskuun aikana ja kunnan

kotisivuilla. Valtuusto päättää kunnan maapolitiikan ja asuntopolitiikan

linjauksista valtuustokausittain. Kaavojen nähtäville asettamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä asetuksessa. Kunnassa

toimivalta on määritelty kunnan hallintosäännössä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen vuodelta 2021 ja tiedottaa siitä kunnan www-sivuilla. Kaavoituskatsaus lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-Karjalan liitolle ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 28.09.2021 § 202 

194/00.02.06/2021 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi ja esittää sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 20.10.2021 § 70  

194/00.02.06/2021  

  

Liite - Kaavoituskatsaus 2021

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi saatetuksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa