Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan liikennestrategiasta

 

Kh 06.05.2024 § 70  

51/11.01.00.03/2024  

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

Etelä-Karjalan liikennestrategia päivitettiin vuonna 2020, mutta strategian laatimisen jälkeen toimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden ja merkittävien muutosten vuoksi strategia nähtiin tarpeelliseksi päivittää uudelleen. Strategia on nyt päivitetty vastaamaan vuoden 2023 tilannetta, ja Etelä-Karjalan liitto pyytää kunnilta lausuntoa päivitetystä strategialuonnoksesta.

 

Päivityksen myötä strategiaan tehdyt suurimmat muutokset ovat

 

-          Strategian esitysmuoto on muutettu pdf-dokumentista StoryMaps-muotoon, mikä mahdollistaa strategian päivittämisen pienten muutostarpeiden osalta hyvinkin nopeasti. Strategia löytyy tässä vaiheessa osoitteesta: https://storymaps.arcgis.com/collections/514e91441e784750902b88eabff7ec72. Osoite on luotu kommentointi- ja lausuntokierrosta varten, lopullinen osoite toimitetaan kunnille ja muille toimijoille strategian hyväksymisen jälkeen. Lausuntokierrosta varten aineisto löytyy ohesta myös pdf-muodossa.

 

-          Liikennestrategiasta poistettiin kaikki Venäjään viittaavat toimenpiteet, mukaan lukien rajaliikenteeseen liittyvät hankkeet.
 

-          Strategian toimenpideohjelma jäsenneltiin uudestaan. Toimenpideohjelmassa on kuvattu toimenpiteitä, joiden avulla Etelä-Karjalan maakunnan toimijat pystyvät saavuttamaan asetetut tavoitteet. Toimenpideohjelma on strateginen työkalu, jossa toimenpiteet kuvataan ylätasolla ja niitä tarkennetaan mm. vastuutahon, sijainnin ja toteutustavan mukaan. Toimenpideohjelma on jaettu viiteen toimenpidekokonaisuuteen, joista kustakin on kuvattu 3-4 teemaa. Näiden alla on esitetty yhteensä 39 erillistä toimenpidettä. Toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) Strateginen perusta, 2) Liikenneverkko, 3) Kestävä liikkuminen, 4) Liikenteen palvelut, ja 5) Viestintäverkot.
 

-          Strategian toteutumisen seurantaan on valittu 15 liikennejärjestelmän tilasta ja toimintaympäristöstä kertovaa mittaria, joille kullekin on asetettu lähtötaso, johon kehittymistä verrataan. Seurannassa käytettävät mittarit löytyvät kohdasta "Strategian edistäminen".

 

Etelä-Karjalan liitto pyytää kunnilta lausuntoja/kommentteja erityisesti niihin kohtiin, joihin on tehty suurimmat muutokset
 

-          Strategian esitysmuoto

-          Strategian toimenpideohjelma

-          Strategian seurannan mittarit

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Karjalan liikennestrategiasta seuraavan lausunnon:
1) Strategian esitysmuoto on hyvin perusteltu.
2) Toimenpideohjelma on kattava kokonaisuus. Sen erityinen vahvuus on siinä kuvatut toimenpiteet (39 erillistä toimenpidettä). Toimenpiteiden teemoittaminen eri kategorioihin selventää muuten hiukan sekavaa kokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan toimenpiteet ovat perusteltuja ja maaseutumaisten kuntienkin näkökulmasta perusteltuja.
3) Seurannan mittarit ovat hyvin valittuja ja niitä on kattavasti. Strategian toteutumisesta olisi hyvä vuosittain raportoida mittareiden pohjalta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa