Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2023

 

Kh 06.05.2024 § 77  

69/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

 

Kuntalain 23 §:ssä todetaan seuraavaa " Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet."

 

Valtuustoaloitteiden käsittelyssä noudatetaan 19.9.2023 alkaen voimassaolleen hallintosäännön § 130.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö § 130 Valtuutettujen aloitteet

 

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."

 

Vuonna 2023 saapuneet valtuustoaloitteet

  1. Linja-autoliikenteen järjestämisestä 21.3.2023
  2. Konstunrannan ranta-alueen jättäminen kuntalaisten yhteiseen virkistyskäyttöön 21.3.2023
  3. Kotihoidon kuntalisä 25.4.2023
  4. Saimaanharjun alakoulun tontin suunnittelu 13.6.2023
  5. Uusiutuva energia, Suursuo kaavoitus 19.9.2023
  6. Kesäteatteritoiminta 19.9.2023
  7. Itsearviointi kunnan toimielimissä 17.10.2023

 

Kuntalaisaloitteiden käsittelyssä noudatetaan 19.9.2023 alkaen voimassa olleen hallintosäännön § 160.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö § 160 Aloiteoikeus

 

" Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. "

 

Vuonna 2023 ei tullut kuntalaisaloitteita.

 

Liitteenä lista keskeneräisistä valtuusto- ja kuntalaisaloitteista.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteiden 1 ja 7 osalta valmistelutilanteen tiedoksi.
Valtuustoaloitteet 2, 3, 4, 5 ja 6  todetaan loppuun käsitellyiksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee edellä esitetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa