Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdella / Asiointiliikenteen toteuttaminen Taipalsaaren kunnassa

 

40/00.02.00/2021

 

Kv 16.06.2021 § 36

 

 

 Jarkko Husu jätti Husun, Kimmo Kylämiehen ja Harri Nenosen allekirjoittaman valtuustoaloitteen, missä esitetään "Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdelle".

 

 

Liite - Valtuustoaloite 16.6.2021: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdelle

 

Kh 28.06.2021 § 129 

 Valmistelija:

Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

Sivistyspalveluiden hallintoon kuuluvaan joukkoliikenteeseen liittyvä valtuustoaloite.

 

Liite      - Valtuustoaloite 16.6.2021: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu                                    Merenlahdelle

 

Kj      Kunnanhallitus päättää siirtää aloitteen valmistelun sivistystoimelle.                                 Valmistelussa on syytä kartoittaa joukkoliikennepalvelujen tarve koko                                 kunnan alueella.

 

Kh Hyväksyttiin.

 

 

Sivla 18.10.2021 § 58 

 

 

 

Valmistelija Nina Pakarinen, vs. sivistysjohtaja

 p. 040 673 4037

 nina.pakarinen@taipalsaari.fi

 

 

Oheismateriaali - Valtuustoaloite 16.6.2021: Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu  Merenlahdelle

 

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Nina Pakarinen

 

    

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee aloitteesta ja antaa ohjeistuksen jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös Sivistyslautakunta keskusteli aloitteesta. Lautakunta päätti, että sivistyspalvelut tekee laajemman selvityksen syrjäseudun asukkaille, avoimen joukkoliikenteen järjestämisestä, mahdollisesti koulukuljetusten yhteydessä.

 

 

Sivla 13.12.2023 § 99 

 

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

Valtuustoaloitetta "Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdella" on kartoitettu palvelu- ja asiointiliikenne-kyselyillä.

 

Ikääntyneiden asumisratkaisut- hanke teki kesällä 2022 kyselyn taipalsaarelaisten palveluliikenteen tarpeesta. Kyselyn tulokset esiteltiin valtuuston iltakoulussa 21.3.2023. Oheismateriaalina Ikääntyneiden asumisesta Taipalsaarella-selvitys (palveluliikenne kysely s. 44 alkaen).

 

Sivistyspalvelut aloittivat asiointiliikenne kokeilun 12.9.2023 alkaen Leväsen ja Merenlahden alueilla asuville taipalsaarelaisille, kokeilu jatkuu viikolle 51. Kokeilussa asiointiliikennettä järjestetään kerran viikossa (tiistaisin) niin, että Leväsen alueelta on ollut mahdollista asioida kirkonkylän/Saimaanharjun alueella ja Merenlahdelta asiointi on järjestetty Sammonlahteen.

 

Mikäli kuntalainen on halunnut osallistua kuljetukseen, on varaus tehtävä kuljetusta edeltävänä päivänä (maanantaisin) klo 20.00 mennessä. Mikäli ennakkovarauksia ei ole tullut edelliseen päivään klo 20.00 mennessä, kuljetus on peruttu kyseisen viikon osalta.

 

Vehkataipaleen alueella on asiointiliikenne toiminut aikaisemman kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti, kuljetus perjantaisin Lappeenrantaan.

 

Asiointiliikenne kokeilun aikana, ei minimäärän (väh. 3 hlöä/kuljetus)  ohjeistusta ole otettu huomioon.

 

Tiistaihin 5.12.2023 mennessä kuljetettavia on ollut reiteillä seuraavasti:

-          Levänen 3 henkilöä/kuljetus

-          Vehkataipale 2-3 hlöä/kuljetus

-          Merenlahti 0 hlöä/kuljetus, varauksia asiointiliikenteeseen  ei ole kokeilun aikana tehty.

 

Asiointiliikenteen kokeilua hoitanut liikennöitsijä ajaa Leväsen ja Merenlahden alueen koulukuljetuksia mutta jo aikataulullisesti, kuljetukset järjestettiin aamun koulukuljetusten jälkeen, ennen iltapäiväkuljetusten alkamista.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön päivitys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.9.2023 § 41. Päivityksessä joukko- ja asiointiliikenne siirtyi sivistystoimelta kunnanhallituksen toimivallan alle.  Joukko- ja asiointiliikennettä toteuttamista koskevat perusteet sekä koordinointi ovat kunnanhallituksen tehtäviä, hallintosääntö § 26.                                                                        

Oheismateriaali Ikääntyneiden asumisesta Taipalsaarella -selvitys

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää, että valtuustoaloite ei aiheuta lautakunnan osalta jatkotoimenpiteitä.

Sivistyslautakunta päättää siirtää valtuusaloitteen sekä asiointiliikenteen toteuttamisen Taipalsaaren kunnassa kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

 

Päätös Sivistyslautakunta päätti, että valtuustoaloite ei aiheuta lautakunnan osalta jatkotoimenpiteitä.

Sivistyslautakunta päätti siirtää valtuustoaloitteen sekä asiointiliikenteen toteuttamisen Taipalsaaren kunnassa kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Pykälään liitetään asiointiliikenteen kustannustiedot ennen hallituksen käsittelyä.

 

 

Kh 29.01.2024 § 13 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

  p. 040 141 7758

 

 

Sivistyslautakunta päätti, että valtuustoaloite ei aiheuta lautakunnan osalta jatkotoimenpiteitä.

Sivistyslautakunta päätti siirtää valtuustoaloitteen sekä asiointiliikenteen toteuttamisen Taipalsaaren kunnassa kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

 

Asiointiliikennekokeilu oli Leväsen suuntaan12.9.-19.12.2023. Myös Merenlahdella kuljetus olisi ollut käytössä, mutta ei tullut matkustajia kokeiluaikana. Vehkataipaleen asiointiliikenne on ollut koko ajan käytössä. Käyttäjämäärät ovat vähentyneet niin, että nyt se on katkolla. 21.6.2011 (kh 142 §) hyväksyttyjen asiointiliikenteen järjestämisen periaatteiden mukaan liikeneteen järjestäminen edellyttää vähintään kolmea matkustajaa / suunta. Leväsen suunnalta matkustajia oli 2-3 henkeä kokeilujakson aikana. Liitteinä järjesämisen periaatteet, sekä kustannustietoa.

 

Talousarviossa on varattu asiointiliikenteeseen 20 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta on "korvamerkitty" 10 397 euroa ELY-keskuksen kanssa järjestettävään liikennöintiin. Vehkataipaleen asiointiliikenne on maksanut 5 410 euroa ja Leväsen kokeilujakson kustannus oli 1 720 euroa.

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus päättää joukko- ja asiointiliikenteen koordinoinnista ja perusteista määrärahan puitteissa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Leväsen reitiltä pyydetään asiointiliikennetarjoukset (sivistystoimi) ja päivitetään asiointiliikenneohjeistus tarpeellisilta osin seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kh 12.02.2024 § 26 

 

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

 p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

Asiointiliikenne Leväsen reitillä kilpailutetaan kohdennetuilla tarjouspyynnöillä niin, että se alkaa viikolla 5.

 

Asiointiliikenteen määräraha on sivistystoimen alla, joten toimivaltainen viranomainen hankintapäätöksen tekoon on sivistystoimenjohtaja. Kunnanhallitus hallintosäännön mukaisesti koordinoi asiointiliikennettä. Tarkoittaa tässä tapauksessa hankintapäätöksen ohjeistusta ja sekä kriteereiden vahvistamista.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Merkitään asiointiliikenteen kilpailutus tässä vaiheessa tiedoksi

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 04.03.2024 § 38 

 

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

Asiointiliikenteen kilpailutus tehtiin samoilla kriteereillä kuin aiemmin toteutettu kokeilujakso. Palvelun kesto määriteltiin tarjouspyyntöön yksi vuosi + yksi optio vuosi.

 

Leväsen asiointiliikenne tarjouspyyntöön saatiin kaksi tarjousta

Taksi Toivonen Oy ja Taksi- ja tilausliikenne Nenonen Oy.

 

Taksi- ja tilausliikenne Nenonen Oy:n tarjous oli edullisin 4 € / km (alv 0%).

 

Hallintosäännön mukaisena toimivaltaisena viranhaltijana sivistysjohtaja päätti hankkia Leväsen reitin asiointiliikenteen Taksi- ja tilaisliikenne Nenoselta.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee Leväsen asiointiliikenteen kilpailutuksen tiedoksi.

Kunnanhallitus toteaa, että valtuustoaloite Kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu Merenlahdella on käsitelty ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 16.04.2024 § 13  

245/08.00.00.01/2021  

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa