Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

 

Sivla 24.04.2024 § 19  

180/00.02.09/2021 

 

Valmistelija: Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

p. 040 640 3862

kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hal­lin­to­sään­nös­sä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen kä­si­tel­­väk­si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alai­sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian­omai­nen viranomainen on tehnyt päätöksen."

Edelleen Kuntalain 92 §:ssä todetaan seuraavaa:

 "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan ku­lues­sa, jos­sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on teh­­vä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

1.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2.

yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3.

51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen vi­ran­omai­sen päättämän asian.

 

Valtuuston 19.9.2023 § 42 hyväksymän hallintosäännön 42 §:n mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sen alaisen vi­ran­omai­sen on neljän päivän kuluessa pöy­­kir­jan tarkastamisesta il­moi­tet­ta­va kunnanhallitukselle tekemistään ot­to­kel­poi­sis­ta päätöksistä, lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kun­nan­hal­li­tus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika las­ke­taan pöy­­kir­jan allekirjoittamisesta.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mu­kai­ses­ti.

 

Oheismateriaali - Viranhaltijapäätösten päätösluettelo ajalta 23.2.-18.4.2024

 (19.1.-22.2.2024 ei ollut otto-oikeuden alaisia päätöksiä)

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. Viranhaltijapäätökset merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa