Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite / Vapaasti lainattavat soutuveneet

 

Kv 18.10.2022 § 64 

 

 

    

 Turo Haapamäki jätti SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen.
Valtuustoaloite on liitteenä.

 

Kh 07.11.2022 § 383 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 040 154 5031

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Turo Haapamäki jätti SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.   

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Tekla 24.11.2022 § 231 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen vapaasti lainattavista soutuveneistä kaikkien kuntalaisten ja kesävieraiden käyttöön. Soutuveneitä voisi olla sijoitettuna eri puolille kuntaa, esimerkiksi Kirkonkylälle Kirkkorantaan. Saimaanharjulle Vaaterantaan jne.

 

Taipalsaaren kunnassa sivistystoimi vastaa liikunta- ja hyvinvointivälineiden lainauksesta ja vuokrauksesta. Teknisellä toimella ei ole olemassa varaus- tai lainausjärjestelmää, millä tätä toimintaa voitaisiin toteuttaa. Käytännössä esimerkiksi liikuntavälineiden lainaamisen ja kuntosalikorttien ym myynti hoidetaan tällä hetkellä kirjastolla.

Tekninen toimi on mukana veneiden hankinnassa ja sijoittelussa, mutta toiminnan suunnittelu ja lainauksen operatiivinen toiminta tulisi liittää muuhun vuokraus- ja lainaustoimintaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta toteaa, että tekninen toimi ottaa osaa veneiden hankintaan, jos tällainen toiminta kunnassa päätetään mahdollistaa, ja esittää, että toiminnan suunnittelua ja valmistelua jatkettaisiin es. sivistystoimessa.

 

Muutettu päätösehdotus

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, ettei tekninen lautakunta lähde toteuttamaan esitettyä valtuustoaloitetta. Jorma Lohi kannatti esitystä.

Hanne Seppäläinen puolestaan esitti asian käsittelyn siirtämistä sivistyslautakuntaan. Leo Peuha kannatti esitystä.

 

Suoritettiin kädennostoäänestys.

 

Äänestys 1: Puheenjohtajan esitys vastaan Seppäläisen esitys.

Tulos: Puheenjohtajan esityksen puolesta Lohi, Marttinen, Kukkonen, Ahola ja Seppäläisen esityksen puolesta Peuha, Oikkonen, Seppäläinen.

 

Äänestys 2: Teknisen johtajan pohjaesitys vastaan puheenjohtajan esitys.

Tulos: Teknisen johtajan pohjaesityksen puolesta Peuha, Oikkonen, Seppäläinen ja puheenjohtajan esityksen puolesta Lohi, Marttinen, Kukkonen, Ahola.

 

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen ja esittää kunnanhallitukselle, että tekninen lautakunta ei lähde toteuttamaan valtuustoaloitetta.

 

Kh 12.12.2022 § 408 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

  p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuustoaloitteen kokouksessaan  24.11.2022 § 231.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös Turo Haapamäki esitti, että asia siirretään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Marja Tiitto kannatti Haapamäen esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sivla 22.03.2023 § 29 

 

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

Kunnanhallitus on siirtänyt SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen vapaasti lainattavista soutuveneistä.

 

Oheismateriaali -valtuustoaloite / Vapaasti lainattavat soutuveneet

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja jättää asian valmisteluun lisäselvityksiä varten.

 

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi ja jättää asian valmisteluun lisäselvityksiä varten.

 

 

 

Sivla 17.05.2023 § 48 

 

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

Taipalsaaren kuntalaisille lainattavan soutuveneen hankinta sivistys- ja teknisen toimen yhteistyössä olisi mahdollista järjestää niin, että veneen avaimet  noudetaan kirjaston aukioloaikoina kirjastovirkailijalta. Veneen sijainti lähellä kirjastoa palvelisi toimintaa.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää soutuveneen lainausehdoista ja säännöistä sivistyspalveluiden osalta.

 

Päätös Sivistyslautakunta päätti valtuuttaa sivistysjohtajan neuvottelemaan paikallisen yrittäjän kanssa yhteistyöstä koskien vapaasti lainattavia soutuveneitä.

 

 

Sivla 24.04.2024 § 26  

159/00.02.00/2022  

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunta sopi yhteistyöstä paikallisen yrittäjän kanssa kesäajaksi 2023. Yhteistyösopimusta jatketaan kesäksi 2024.

 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leinonen Kirsi

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta toteaa, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty.

 

Päätös Sivistyslautakunta totesi, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa