Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024

 

Ytr 22.01.2024 § 2 

 

 

 

Valmistelija Maija Suoanttila, henkilöstöasiantuntija

 puh. 040 637 6723

 maija.suoanttila@taipalsaari.fi

 

 

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan taloudellisesta tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain (1136/2013) mukaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen  työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi  vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa  olevia muuttuvia osaamistarpeita.

 

Kuntatyönantajan on mahdollista saada taloudellista tukea,  koulutuskorvausta, henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän  koulutuksen järjestämisestä. Koulutuskorvauksen saamisesta säädetään  koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa (1140/2013), jota sovelletaan  koulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen työnantajalle, jolla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen. Koulutuskorvaukseen oikeuttaa  koulutus, joka kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin ja jonka ajalta  työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa ja johon osallistuvan työntekijän tai viranhaltijan palkkauskustannuksiin ei ole myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea.

 

Koulutuskorvausta haetaan Työllisyysrahastolta, ja sen saaminen edellyttää koulutuksen perustumista taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain (1136/2013) mukaiseen suunnitelmaan. Tällaisena suunnitelmana työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) soveltamisalaan kuuluvien työnantajien osalta pidetään mainitun lain 4 a §:n mukaista vuosittain yhteistoimintamenettelyssä laadittavaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, josta tulee ilmetä kunnan tai hyvinvointialueen koko huomioon ottaen ainakin:

 

-          toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä,

 

-          periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä,

 

-          yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta,

 

-          arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä

 

-          edellä mainituissa kohdissa tarkoitettujen arvioiden, periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen ja niitä koskevat seurantamenettelyt.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee myös ilmetä periaatteet, joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain sekä kunnan ja  hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain mukaista työllistymistä  edistävää valmennusta ja koulutusta, ja siinä tulee kiinnittää huomiota  osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin ja joustaviin  työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä  työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus  ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden  työntekijöiden ammatillista osaamista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Yt-ryhmä esittää kunnanhallitukselle vuoden 2024 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksymistä.

 

 

Päätös Yt-ryhmä esittää kunnanhallitukselle vuoden 2024 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksymistä.

 

 

Kh 29.01.2024 § 9  

12/01.00.00/2024  

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

  p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Katso YT-ryhmän 22.1.2024 § 2 valmisteluteksti.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2024 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

 

Päätös Jätettiin pöydälle, koska liite puuttuu.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa