Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 205

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallintojohtajan valinta

 

Kh 09.10.2023 § 171 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

 

Hallintojohtajan virka on ollut haettavana 5.9.-30.9.2023.

 

Hakuilmoituksessa on edellytetty soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja viran edellyttämää asiantuntijuutta. Kunta-alan kokemus on katsottu eduksi.

 

Hakuaikana virkaa haki neljä henkilöä, Arminen Larisa, Myyrä Taija, Nylund Iiro ja Stoor Jussi.

 

Kaikki hakijat täyttävät tutkintovaatimuksen, koska haettu soveltuva korkeakoulututkinto tarkoittaa tässä laajasti ylempää korkeakoulututkintoa. Kaikilla hakijoilla on koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankittua asiantuntijuutta hallintojohtajan viran edellyttämistä osaamisalueista tai vähintäänkin jostain niistä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Merkitään hakijayhteenveto tiedoksi ja päätetään jatkotoimista.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että hakuaikaa jatketaan 27.10. klo 13 asti. Virkaa jo hakeneet otetaan huomioon.


Pöytäkirjamerkintä: Henkilöstöasiantuntija Maija Suoanttila oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 

 

Kh 30.10.2023 § 187 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

 

Hallintojohtajan viran hakuaikaa jatkettiin 27.10. klo 13 asti. Uudella hakukierroksella virkaa haki kahdeksan hakijaa. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli kuusi, joista kaksi ei halunnut nimeään julkaistavan. Kaksi hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.

 

Jatkoajalla virkaa hakivat: Fritius Ilkka, Jäppinen Vesa, Kaitokari Jarkko, Rautiainen Markku, Sorvisto Päivi ja Tuomi Päivi.

 

 

Virkavalinnassa sovelletaan perustuslain 125 §:n yleisiä virkojen kelpoisuusvaatimuksia ja nimitysperusteita. Näitä ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Näitä kelpoisuusvaatimuksia on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

 

Perustuslain mukaisista kelpoisuusehdoista taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan esimerkiksi yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Nimittämisperusteita tulee arvioida täytettävänä olevan viran tehtävän näkökulmasta.

 

Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia ovat esimerkiksi vaadittava koulutus tai tutkinto, tehtävien edellyttämä kokemus tai perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

 

Hallintojohtajan viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on avattu hakuilmoituksessa.

 

Hakijoiden vertailussa painottuvat perustuslain mukaiset yleiset kelpoisuusvaatimukset viran menestyksellisen hoitamisen kannalta. Hakijoiden tietotaitoa arvioidaan talousosaamisen, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kautta. Henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioidaan mm. johtajaotteen, yhteistyökyvyn, kehittämisvalmiuden ja motivaation kautta. Arvioinnissa käytetään hakemusasiakirjojen lisäksi haastattelua ja muuta taustaselvittelyä. Lisäksi hakijoista valitaan kokonaisarvioinnin ja haastattelun perusteella hakijat soveltuvuusarviointiin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Annetaan kokouksessa.

 

 

Kokouksessa annettu päätösehdotus

 

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Arminen Larisa, Jäppinen Vesa, Stoor Jussi ja Yliruka Tuomas.

 

Haastattelut suoritetaan rekrytointiasiantuntijan johdolla joko 8.11. klo
9-13 tai 15.11. klo 9-13. Tai mahdollisesti molempina päivinä. Kunnanhallituksella ja puheenjohtajistolla on mahdollisuus olla läsnä haastattelussa. Haastattelusta valitaan hakijat soveltuvuusarviointiin.

 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Pöytäkirjamerkintä: Henkilöstöasiantuntija Maija Suoanttila oli asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

 

 

Kh 13.11.2023 § 205  

3/01.01.04.00/2023  

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

 

Hallintojohtajan haastattelut toimitettiin 8.11.2023.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että haastatelluista henkilöarvioinnit suoritetaan Jussi Stoorille ja Tuomas Ylirukalle.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 Pöytäkirjamerkintä: Asiantuntija Milla Kansonen oli paikalla asian esittelyn ajan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa