Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

 

Sivla 20.09.2023 § 72  

137/12.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset (377/2022) tulivat voimaan 1.1.2023. Opetuksenjärjestäjät ottavat lain 13 §:n mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023.

 

Opiskeluhuoltosuunnitelman tulee sisältää

  1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista
  2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi
  3. Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)
  4. Yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa
  5. Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma

 

Opetuksenjärjestäjältä edellytetään muutosten huomioimista paikallisissa opetussuunnitelmissa sekä oman opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista aiemman koulu- tai oppilaitoskohtaisen suunnitelman sijaan.

 

Esi- ja perusopetuksessa siirrytään käyttämään käsitettä opiskeluhuolto.

Perusteisiin tulee muutoksia useisiin lukuihin käsitteistön vaihdoksen vuoksi (mm. opiskeluhuolto, hyvinvointialue, sosiaali- ja terveyspalvelut).

 

Opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä koulujen ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

 

Keskeiset periaatteet:

-         Opiskeluhuolto on oppilaan ja kouluyhteisön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä huolehtimista.

-         Oppilaalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

-         Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

-         Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

-         Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä, joka on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä.

-         Oppilaalla on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin (opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto).

-         Opiskeluhuoltopalvelut järjestetään lähipalveluna, ja opetuksen järjestäjän tulee tarjota asianmukaiset tilat.

 

 

 

 

Oheismateriaali -Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy opetuksenjärjestäjän opiskelu-huoltosuunnitelman.

 

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi opetuksenjärjestäjän opiskelu-huoltosuunnitelman.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa