Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen

 

Kh 07.11.2022 § 380 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva perussopimus tuli voimaan 1.1.2016. Perussopimus ei kuitenkaan sisällä kaikkia 1.1.2016 voimaan tulleen kuntalain mukaisia kuntayhtymän perussopimusta koskevia kohtia eikä perussopimusta ole päivitetty vuoden 2016 jälkeen. Perussopimus on saatettava myös kuntalain vuonna 2021 voimaan tulleiden kuntayhtymän perussopimusta koskevien säännösten mukaiseksi viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Kuntalain muutosten lisäksi liiton lakisääteistä tehtäväkenttää ohjaavaa aluekehityksen ja alue- ja rakennepolitiikan kansallista lainsäädäntöä on uudistettu vuosien varrella. Liiton tehtävät on nykyisessä perussopimuksessa määritelty vuonna 2009 alueiden kehittämisestä annetun lain mukaan. Alueiden kehittämistä koskevaa lainsäädäntöä on sen jälkeen muutettu kahteen kertaan, joten perussopimuksessa mainittuja kuntayhtymän lakisääteisiä tehtäviä on syytä ajanmukaistaa, tarkistaa perussopimuksen yhteensopivuus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja rahoittamisesta annettujen lakien, kuntalain ja muun lakisääteisiä tehtäviä ohjaavan lainsäädännön kanssa. Samassa yhteydessä on aiheellista korjata vanhentuneita kirjauksia ja kirjoitusvirheitä.

 

Perussopimusta voidaan kuntalain 57 §:n mukaan muuttaa, ellei muuta ole perussopimuksessa sovittu, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Etelä-Karjalan liiton perussopimuksessa on vastaava säännös (31 §).

 

Jäsenkuntien päätöksentekoelinten olisi hyväksyttävä uudistettu perussopimus tämän vuoden aikana, jos se halutaan voimaan vuoden 2023 alusta. Perussopimusluonnoksen valmistelu tehtäisiin syyskuussa ja jäsenkuntien käsittelyyn se saatettaisiin lokakuussa. Jäsenkuntien valtuustojen päätöksenteko voisi tapahtua marras-joulukuussa.

 

Etelä-Karjalan liiton perussopimusluonnokseen 29.8.2022 voi tulla muutoksia.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta hyväksyy Etelä-Karjalan liiton uuden perussopimuksen liitteen mukaisena.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 15.11.2022 § 72 

 

 

    

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy Etelä-Karjalan liiton uuden perussopimuksen liitteen mukaisena.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kh 30.10.2023 § 194 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Lappeenrannan kaupunki ei hyväksynyt aiempaa perussopimusversiota. Muutostarve kohdistui kuntien maksuosuuksien määräytymisen perusteisiin (25 §).

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen hyväksymistä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 14.11.2023 § 59  

140/00.04.01/2022  

 

 

  

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa