Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024

 

Kh 30.10.2023 § 191 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

 

Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin vuodelle 2023 sote-uudistuksen myötä 12,64 prosenttiyksiköllä. Näin ollen tuloveroprosentit ovat tällä hetkellä prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa 0,10 %-yksikön tarkkuudella, eli näin ollen kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat.

 

Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttinsa määräajassa Verohallinnolle tai virheellisesti (ei 0,10 % -yksikön tarkkuudella) kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia voidaan pyöristää lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024. (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §). Vuoden 2024 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään perjantaina 17.11.2023.

 

Taipalsaaren kunnan tuloveroprosentti on 8,36 % vuonna 2023.

 

Verotulokertymä alenee vuonna 2024 noin 1,05 milj. euroa vuoden 2023 tasosta. Vuodelle 2024 ennakoitiin 1,3 milj. euron alijäämää ja suunnitelmavuosille noin miljoonan euron alijäämää vuosittain. Talousarvion valmistelun tässä vaiheessa alijäämä olisi vuonna 2024 noin 700 000 euroa. Edelleen myös tuleville vuosille ennakoidaan alijäämää. Kuntastrategian tavoite talouden tasapainosta edellyttää toimenpiteitä. Yksi keino on vahvistaa rahoituspohjaa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Taipalsaaren kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,70 %.

 

 

Päätös Keskustelun aikana Iikko B. Voipio esitti tuloveroprosentiksi 8,30 %. Turo Haapamäki kannatti esitystä. Sanna Kolhonen esitti tuloveroprosentiksi 8,50 %. Jarmo Turunen kannatti esitystä. Marja Tiitto esitti veroprosentiksi 8,40 %. Sari Taskila kannatti tätä esitystä.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kolme pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten on suoritettava äänestys. Äänestys tapahtuu niin, että ensin vastakkain ovat pohjaesityksestä kauimpana olevat esitykset ja tätä jatketaan, kunnes vastakkain ovat pohjaesitys ja äänestysten voittanut esitys.

Puheenjohtaja esitti, että ensin äänestetään Tiiton (8,40) ja Voipion (8,30) esitysten välillä nimenhuutoäänestyksellä niin, että Tiiton esitystä kannattavat sanovat JAA ja Voipion esitystä kannattavat sanovat EI. Tämä äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä (Turunen, Taskila, Laine, Kolhonen ja Tiitto) ja kaksi (2) EI-ääntä (Haapamäki ja Voipio).

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi ovat vastakkain Tiiton (8,40) ja Kolhosen (8,50) esitykset. Äänestys sovittiin suoritettavan nimenhuutoäänestyksellä niin, että Kolhosen esitystä kannattavat sanovat JAA ja Tiiton esitystä kannattavat sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA-ääntä (Turunen, Laine ja Kolhonen) ja neljä (4) EI-ääntä (Taskila, Haapamäki, Tiitto ja Voipio).

Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa äänestyksessä ovat vastakkain pohjaesitys (8,70) ja Tiiton esitys (8,40). Äänestystavaksi sovittiin nimenhuutoäänestys niin, että pohjaesitystä kannattavat sanovat JAA ja Tiiton esitystä kannattavat sanovat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni (Kolhonen) ja kuusi EI-ääntä (Turunen, Taskila, Laine, Haapamäki, Tiitto ja Voipio).

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle tuloveroprosentiksi 8,40 %.

 

 

Kv 14.11.2023 § 56  

148/00.02.00/2023  

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä tuloveroprosentiksi 8,40 % kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

 

 

Päätös Keskustelun aikana Kokoomus-Kd -ryhmä teki pohjaesityksestä poikkeavan ryhmäesityksen tuloveroprosentiksi 8,30 %. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava ryhmäesitys. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat pohjaesitystä sanovat JAA ja ne jotka kannattavat Kokoomus-Kd -ryhmäesitystä sanovat EI. Äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) JAA-ääntä (Lohi, Moisio, Valtonen, Seppäläinen, Häkkinen, Kylämies, Pöysti, Kortelainen, Kukkonen, Kuokka, Laine, Mikkonen, Ohtamaa, Parta, Rehunen, Taskila, Tiitto, Tirkkonen ja Turunen) ja kuusi (6) EI-ääntä (Arponen, Heiskanen, Karhu, Niiva, Peuha ja Voipio).

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjamerkintä: Kokoomus-Kd -ryhmä jätti toimenpidealoitteen (toivomusponsi): Kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnanhallitus asettaa suppean valmisteluryhmän valmistelemaan kunnan talouden sopeutustoimia.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa