Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Kaavoituskatsaus 2023

 

Kaavoituskatsaus 2023

 

Tekla 21.09.2023 § 67 

 

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 puh. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 7 § säädetään kaavoituskatsauksen

laadinnasta. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Katsauksessa selitetään lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä

päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen

lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

 

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä, liitettävä

arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoja valmistelevien

viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita

asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaavat valmistellaan lainsäädännön asettamissa puitteissa asukkaiden,

viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaavoituksen

valmistelusta vastaa Taipalsaaren kunnassa hallinto- ja tekninen toimi.

Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain elo-syyskuun aikana ja kunnan

kotisivuilla. Valtuusto päättää kunnan maapolitiikan ja asuntopolitiikan

linjauksista valtuustokausittain. Kaavojen nähtäville asettamisesta

säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä asetuksessa. Kunnassa

toimivalta on määritelty kunnan hallintosäännössä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen vuodelta 2023 ja tiedottaa siitä kunnan www-sivuilla. Kaavoituskatsaus lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-Karjalan liitolle ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisättiin maininta; asuntopoliittisen ohjelman laatimiseen tiedustellaan konsulttiapua ohjausryhmän tueksi.

 

 

 

Kh 09.10.2023 § 177 

 

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 141 7758

kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

 

Kaavoituskatsaus esitellään kokouksessa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Päätetään merkitä tiedoksi ja lähetetään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 17.10.2023 § 47  

139/10.00.00/2023  

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa