Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, presidentinvaalit 2024

 

Kh 30.10.2023 § 198 

 

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri

 p. 0400 228 556

 juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Presidentinvaalit järjestetään 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2024. Kotimaan ennakkoäänestykset ovat vastaavasti 17.- 23.1.2024 ja 31.1. - 6.2.2024.

 

Voimassaoleva valtuuston hyväksymä äänestysaluejako on seuraava:

 

001

Kirkonkylä

002

Merenlahti

003

Vehkataipale

004

Kirjamoi

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
ää­nes­tys­aluei­den vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja ko­to­na huolehtivat vaalitoimikunnat.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kutakin äänestysaluetta varten valitaan
vaa­li­lau­ta­kun­ta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä­sen­tä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä­hin­tään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja ko­ti­ää­nes­tys­tä varten valitaan yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu pu­heen­joh­ta­ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä va­ra­­se­niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.

 

Presidentinvaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja
va­ra­­sen­ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Mikäli puolueet eivät nimeä
riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntaan, niin jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tar­kas­tel­laan erikseen, ja näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä var­si­nai­sis­sa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kum­pia­kin vähintään 40 %.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toi­mi­tet­ta­vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen jär­jes­tyk­seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

 

 

Päätös Päätettiin yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

 

 

Kh 20.11.2023 § 217  

163/00.00.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

 p. 040 1417758

 kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

 

 

Päätös Kunnanhallitus suoritti vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalin. Kunnanhallitus päätti valita seuraavat henkilöt äänestysaluekohtaisiin vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.

001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta:
Helena Uski, puheenjohtaja
Hanne Seppäläinen, varapuheenjohtaja
Esa Lähteenaro, jäsen
Kirsi Rehunen, jäsen
Kari Manninen, jäsen

Varajäsenet: 1. Kimmo Kylämies 2. Kia Hänninen 3. Roosa Uski 4. Ilkka Multaharju 5. Jonna Mikkola


002 Merenlahden äänestysalueen vaalilautakunta:
Paula Roni, puheenjohtaja
Mirja Talka, varapuheenjohtaja
Ilpo Mikkonen, jäsen
Heikki Niiva, jäsen
Kirsi Mehto, jäsen

Varajäsenet: 1. Terttu Talka 2. Antti Anttila 3. Marja Tiitto


003 Vehkataipaleen äänestysalueen vaalilautakunta:
Juha Kankkunen, puheenjohtaja
Leea Ohtamaa, varapuheenjohtaja
Vilho Nissinen, jäsen
Sari Aaltonen, jäsen
Jorma Lohi, jäsen

Varajäsenet: 1. Ilpo Kolhonen 2. Eija Flinkhammar 3. Maarit Saarnio 4. Taija Kuokkanen 5. Kai Arponen


004 Kirjamoin äänestysalueen vaalilautakunta
Marika Frilander, puheenjohtaja
Leo Peuha, varapuheenjohtaja
Petri Kukko, jäsen
Virpi Uski, jäsen
Jaana Kuokka, jäsen

Varajäsenet: 1. Turo Haapamäki 2. Sanna Kolhonen 3. Johannes Moisio 4. Eija Tyyskä 5. Liisa Kauppinen


Vaalitoimikunta:
Elma Mikkola, puheenjohtaja
Heikki Niiva, varapuheenjohtaja
Marja Tiitto, jäsen

Varajäsenet: 1. Liisa Kauppinen 2. Terhi Hulkkonen 3. Matti Häkkinen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa