Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / Teknisen lautakunnan päätös 29.6.2023 § 47

 

Tekla 24.08.2023 § 58  

109/10.03.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Mikko Litmanen, rakennustarkastaja

 puh. 040 167 6610

 mikko.litmanen@taipalsaari.fi

 

 

Kiinteistön 831-411-3-31 omistajat ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen teknisen lautakunnan 29.6.2023, § 47 päätöksestä.

 

Valittajat kyseenalaistavat edelleen toimenpideluvan tarpeellisuuden rakentamalleen portille ja vaativat kunnan rakennusvalvontaa antamaan luvan luvattomasti rakennetun portin sallimiseksi, kunnes Maanmittauslaitos tekee ratkaisunsa asiassa.

 

  1. Valittajan tulkinta luvan tarpeesta

 

Valittajat tulkitsevat, etteivät tarvitse toimenpidelupaa rakentamalleen portille.

Kuten jo teknisen lautakunnan käsittelyssä 29.6.2023 § 47 on todettu,

MRL:n 126 a §:ssä on määritelty toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet seuraavasti:

 

MRL 126 a §, 1. mom, 1. kappale:

"Edellä 126 §:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:"

 

MRL 126 a §, 1. mom, kohta 9):

"9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (aitaaminen);"

 

Ja edelleen samassa teknisen lautakunnan päätöksessä lausutaan kunnan rakennusvalvonnan näkemys toimenpiteen vähäisyydestä seuraavasti:

 

"Koska hakijoiden kiinteistön alueella on rasitettuna venevalkamaoikeus ja valkamaan johtavat kulkurasiteoikeudet, ei toimenpidettä ole voitu katsoa siinä määrin vähäiseksi, että se olisi voitu vapauttaa toimenpideluvan tarpeesta. Näin ollen hakijoita on opastettu hakemaan toimenpidelupa hankkeelle."

 

Teknisen lautakunnan kanta asiaan on muuttumaton. Aidan rakentaminen vaatii toimenpideluvan, koska aitaa ei voida pitää vähäisenä rakentamisena em. perusteilla ja koska MRL edellä selostetun mukaan edellyttää luvan hakemista.

 

Valittajat ovat rakentaneet luvattoman aidan ja vasta rakennusvalvonnan kehotuksesta ovat hakeneet toimenpidelupaa aidalle ja porteille.

Lupa myönnettiin aidalle, mutta koska portti sijaitsee kulkurasitteella, sen luvanvarainen rakentaminen vaatii Maanmittauslaitoksen käsittelyn ja näin ollen rakennusvalvonta ei ole sitä voinut luvittaa. Kulkurasittteella sijaitsevat sulkulaitteet kuuluvat Maanmittauslaitoksen toimivaltaan.

 

  1. Valittajan esitys portin sallimiseksi

 

Kuten edellä on selostettu, kunnan rakennusvalvonta ei voi luvittaa porttia. Sulkulaitteen sijoittaminen kulkurasitteelle kuuluu MML:n päätösvaltaan.

Näin ollen rakennusvalvonta ei voi myöskään antaa lupaa luvattomasti rakennetulle portille, koska sillä ei ole toimivaltaa asiassa.

Kunta on aidan osalta toimenpideluvan käsitellyt ja ratkaisu portin osalta on maanmittauslaitoksen harkinnassa.

 

Tekninen lautakunta ei voi myöntää lupaa luvattoman portin tilapäiselle sijoittamiselle.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tekninen lautakunta lausuu pykälätekstin mukaan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa