Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  VAVANE_esitys_hallitukselle

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston esitys edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustoon

 

Kh 09.01.2023 § 4 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaisesti Taipalsaaren kunnassa vaikuttamistoimielimenä toimii yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Toimintakaudella 2021-2025 kunnan yhdistetyssä vanhus- ja vammaisneuvostossa toimii kymmenen eri sidosryhmän jäsenedustajaa. Neuvoston sidosryhmät eivät edusta poliittisia puolueita.

 

 

Kuntalain 27 §:n (Vanhusneuvosto) mukaan

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kuntalain 28 §:n (Vammaisneuvosto) mukaan

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

 

Taipalsaaren vanhus- ja vammaisneuvosto pitää arvostettavana asiana lakisääteiselle vaikuttamistoimielimelle, nuorisovaltuustolle, myönnettyjä oikeuksia osallistua kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin. Yhdenvertaisuuden huomioimiseksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää päättäville toimielimille myöntämään vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokouksiin. Taipalsaaren vanhus- ja vammaisneuvoston esitys asiasta on liitteenä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämälle edustajalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 17.01.2023 § 6 

 

 

    

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämälle edustajalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Vvne 13.02.2023 § 6 

 

 

 

 

Yhdenvertaisuuden huomioimiseksi vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt päättäville toimielimille myöntämään vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokouksissa. Taipalsaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen asiasta.

    

 

Päätösehdotus Taipalsaaren vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää edustajan kunnanvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella valtuustokaudelle 2021-2025. Neuvosto esittää hallitusta antamaan päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Vanhus- ja vammaisneuvosto nimesi Anna-Liisa Klingbergin edustajaksi kunnanvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella valtuustokaudelle 2021-2025. Neuvosto esittää kunnanhallitusta antamaan päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

 

Kh 13.03.2023 § 51 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto nimesi 13.2.2023 kokouksessaan 6 § Anna-Liisa Klingbergin edustajaksi kunnanvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2021-2025. Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitusta antamaan päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Merkitään asia kunnanhallitukselle tiedoksi ja esitetään asia edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  Nimetylle edustajalle Anna-Liisa Klingbergille lähetetään kutsu jo seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

 

Päätös Asia merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus esittää asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Kv 21.03.2023 § 10  

133/00.04.02/2022  

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa