Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilinpäätös 2022

 

Kh 27.03.2023 § 62  

165/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 040 154 5031

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 Kuntalain (410/2015) 113 §.n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

 

 Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan tai kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot myös olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen. Samalla arvioidaan myös kunnan toiminnan ja talouden tulevaa kehitystä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

 Kuntalain 114 §.n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

 

 Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja siihen liittyvästä raportoinnista vastaavat tehtäväalueiden toiminnasta ja taloudesta vastaavat toimielimet ja viranhaltijat.

 

 Tilikausi 2022 oli alijäämäinen -419.463,22 euroa. Edellisenä vuonna ylijäämä oli 2.019.188,96 euroa. Tilikauden talousarvion alijäämä oli -759.515 euroa. Alkuperäinen talousarvio oli -325.479 euroa.

 

 Tilinpäätöksen palkkakulujen määrä (ilman sivukuluja) oli 6,7 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 0,7 milj. euroa edellisvuodesta usean toimialan kasvaneiden henkilöstömäärien vuoksi. Tilikauden talousarviossa palkkasumma oli 6,7 milj. euroa.

 

 Verotulojen toteuma oli 21,7 milj. euroa (talousarviossa 21,5 milj. euroa ja edellisenä vuonna 20,0 milj. euroa). Verotulot olivat 0,2 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa. Valtionosuuksien toteuma oli 7,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määrä oli likimain sama kuin edellisvuonna. Tilikauden talousarviossa valtionosuuksien määrä oli 7,1 milj. euroa.

 

 Vuosikate oli 1,1 milj. euroa. Tilikauden tulos oli -0,4 milj. euroa. Edellisenä vuonna 2021 vuosikate oli 3,6 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 1,9 milj. euroa.

 

 Investointiosan menot vuonna 2022 olivat 1,0 milj. euroa.

 

 Kunnan tilikauden 2022 alijäämä oli -326.728,90 euroa poistoeron vähennyksen kirjauksen jälkeen. Kertynyt kumulatiivinen ylijäämä tilanteessa 31.12.2022 on 2.203.702,99 euroa. Taipalsaaren kunnan taseessa ei ole ollut tilinpäätöksen 2020 jälkeen vanhaa kattamatonta alijäämää.

 

 Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, samoin kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on osallisena. Lisäksi konsernitilinpäätöksessä on huomioitu myös osakkuusyhteisö Saimaan Kuitu Oy.

 

 Konsernitasolla vuosikate oli 2.017.449,98 euroa ja konsernin tilikauden tulos oli alijäämäinen -118.449,24 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin alijäämäksi tuli -118.583,54 euroa.

 

 Tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun alkuun mennessä, ja antaa esityksensä suoraan kunnanvaltuustolle.

 

 Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen 2022 kunnanvaltuuston kesäkuun kokouksen käsiteltäväksi tilintarkastuskäsittelyn jälkeen ja kunnanhallituksen toisen kokouskäsittelyn jälkeen.

 

 Kunnanvaltuustolle koottu päätösesitys sisältää tilikauden 2022 tuloksen käsittelyn päätösehdotuksen sekä tarvittavat muut päätösesitykset.

 

 Alustava tilintarkastus oheismateriaalina olevasta tilinpäätösdokumentista on tehty 17.3.2023. Lopullinen tilintarkastus on 7.4.2023. Tilintarkastuskertomus ja ehdotukset vastuuvapauksista välitetään kunnanvaltuuston käsiteltäviksi niiden valmistelukäsittelyiden jälkeen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2022 tuloksen, -419.734,32 euroa alijäämäinen, käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeron vähennystä suunnitelman mukaisesti 92.734,32 euroa, 
-siirretään edellä olevista laskettu tilikauden alijäämä -326.728,90 euroa taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa taloushallinnon tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisluonteisia, pieniä ja tilinpäätöksen kannalta epäolennaisia tarkennuksia ja oikaisuja ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa