Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Varhaiskasvatuksen opettajien toimien (2) täyttölupa 1.8.2023 alkaen

 

Sivla 22.02.2023 § 12 

 

 

 

Valmistelija Kirsi Leinonen, sivistysjohtaja

 p. 040 640 3862

 kirsi.leinonen@taipalsaari.fi

 

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella on irtisanoutunut kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (31.5.2022 ja 9.8.2022). Molemmat toimet ovat tällä hetkellä täytettyinä määräaikaisina tehtävinä. 

 

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yk­si henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26-28 §:ssä säädetty am­ma­til­li­nen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päi­väs­sä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta koh­den. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa olla kas­va­tus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin vähintään yksi henkilö, jol­la on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. 

 

Varhaiskasvatuslaissa henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voi­maan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toi­mi­vas­ta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tu­lee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Ky­sei­ses­tä kahdesta kolmasosasta vähintään puolella tulee olla var­hais­kas­va­tuk­sen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään var­hais­kas­va­tuk­sen lastenhoitajan kelpoisuus. 

 

Tällä hetkellä Taipalsaarella lapsiryhmissä on pääsääntöisesti yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Päivämäärästä 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajia tulee olla jokaisessa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä kaksi. Tällä hetkellä lapsiryhmissä on pääsääntöisesti yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Nyt haettavalla täyttöluvalla saadaan varmistettua opettajien riittävyys ja kunta varautuu lakisääteiseen 1.1.2030 voimaan tulevaan henkilöstörakennemuutokseen.  

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kirsi Leinonen    

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan kahteen (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 1.8.2023 alkaen.               

 

Päätös Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan kahteen (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 1.8.2023 alkaen.

 

 

Kh 13.03.2023 § 49  

24/01.01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

Sivistyslautakunta päätti 22.02.2023 § 12 kokouksessaan pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan kahteen (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 1.8.2023 alkaen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kahteen (2) varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa