Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yhteistoimintaelimen (Yt-ryhmä) asettaminen toimikaudelle 2021-2025 / täydentäminen

 

Kh 16.08.2021 § 171 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

(Yt-laki) on tullut voimaan 1.9.2007. Lain tarkoituksena on edistää

työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus

yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan

toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus

vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten

valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon

tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

 

Yt-lain 14 §:n mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu

työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä

edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt

paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa

yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa

tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

 

Kunnat ja 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset voivat tarvittaessa

sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä.

 

Taipalsaarella on toiminut vuoden 2017 kesäkuusta aiemmin nimetty Yt-ryhmä, joka on toiminut Yt-lain mu­kai­se­na yhteistoimintaelimenä. Yt-ryhmän kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista nimetä jo ennen alkuperäisen toimintakauden loppua, koska kunnanhallitus on muuttunut elokuussa 2021.

 

Yt-ryhmän kokoonpano on ollut seuraava:

 

Työntekijöiden edustus

 

- pääsopijajärjestöjen tai niiden paikallisten alayhdistysten nimeämät

edustajat tai henkilöstöryhmien nimeämät edustajat

(1/järjestö/ryhmä; pääluottamusmiehet Jyty ry, JHL ry, Tehy ry ja JU­KO/OAJ ry) yhteensä 4.

- vaaleilla valitut työsuojeluvaltuutetut (työsuojelutoimikunta on

toiminut osana yhteistoimintaa, työsuojeluasioissa toimii itsenäisesti)

 

Työnantajan edustus

 

- kunnanjohtaja

- hallintojohtaja

- työsuojelupäällikkö

- kaksi kunnanhallituksen luottamushenkilöjäsentä

 

Puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä on toi­mi­nut henkilöstöassistentti.

 

Tarvittaessa asiantuntijoina kokouksissa ovat olleet läsnä

- tehtäväalueiden johtajat tai muut esimiehet (asioista riippuen)

- työterveyshoitaja /-lääkäri.

 

Toiminnallisesti Yt-ryhmä on käsitellyt Yt-lain 4 §:ssä mainitut asiat.

Asiapiiri on voinut olla tarpeen mukaan laajempikin. Yhteistoiminta

on käsittänyt myös työsuojelutoiminnan ja yt-ryhmän alaisuudessa toimivan työsuojelutoimikunnan ja puheenjohtajana on aeimmin

voinut toimia vuorovuosin joko henkilöstön tai työnantajan edustaja.

 

 

Kj Kunnanhallitus päättää, että toimikaudella 2021-2025 Taipalsaaren  kunnassa toimii Yt-lain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä               yhteistoiminnasta kunnissa) 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin Yt-ryhmä,               jonka tehtäviin kuuluu käsitellä ko. lain 4 §:n mukaiset asiat. Asiapiiri voi               tarpeen  mukaan olla laajempikin.

 

Yt-ryhmän kokoonpano on seuraava:

 

Työntekijöiden edustus:

-                pääsopijajärjestöjen tai niiden paikallisten alayhdistysten nimeämät edus­ta­jat tai henkilöstöryhmien nimeämät edustajat  (1/jär­jes­tö/ryh­mä; pääluottamusmiehet Jyty ry, JHL ry, Tehy ry ja JUKO/OAJ ry)

-                vaaleilla valitut työsuojeluvaltuutetut (uudet vaalit toimikaudeksi 1.1.-2022 - 31.12.2025 syksyllä 2021)

 

Työnantajan edustus:

-                kunnanjohtaja

-                hallintojohtaja

-                työsuojelupäällikkö

-                kaksi kunnanhallituksen luottamushenkilöjäsentä, jotka kun­nan­hal­li­tus nimeää

 

Tarvittaessa asiantuntijoina kokouksissa voivat olla läsnä:

-                tehtäväalueiden johtajat tai muut esimiehet (asioista riippuen)

-                työterveyshoitaja /-lääkäri.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaansa Yt-ryhmään valtuustokaudeksi 2021-2025..

 

Päätös Kunnanhallitus valitsi Marja Tiiton ja Osmo Laineen edustajakseen Yt-ryhmään valtuustokaudeksi 2021-2025. 

 

 

Kh 13.03.2023 § 53  

158/00.02.01/2021  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

 p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

YT-ryhmää on syytä täydentää kahdella työnantajan edustajalla, jotka vastaavat toimialojensa palkkausjärjestelmistä. Johtavina viranhaltijoina toimialoillaan sivistysjohtaja ja tekninen johtaja neuvottelevat ja päättävät palkkauskysymyksistä toimialoillaan operatiivisesti. Kevään 2023 tes-sopimusneuvottelut alkavat huhtikuussa 2023.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee aiemmin valittujen työnantajan edustajien lisäksi teknisen johtajan ja sivistysjohtajan työnantajan edustajiksi Yt-ryhmään aiemman kunnanhallituksen 16.8.2021 171 § -päätöksen täydennykseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa