Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Hallintosääntö 24012022

 

Hallintosäännön uudistus

 

Kh 12.12.2022 § 406 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Kuntaliitto on julkaissut aiemmin pävitetyn hallintosääntömallin, mikä vastaa aiemmin voimaan tulleeseen valtakunnalliseen sääntelyn ja toimintaympäristön muutokseen. Kuntaliiton malliohjesäännön mukaisesti kunnan hallintosääntöä on muutettu soveltuvin osin vuosina 2019 ja 2020. Kaikkia muutoksia ei kunnassa ole kuitenkaan toteutettu aiemmin vuosina 2019 ja 2020.

 

Tämän jälkeen kunnan johtamisjärjestelmään on tullut toimintaympäristön muutoksia, mitkä vaativat hallintosäännön muutoksia. Valtakunnallinen hyvinvointialueuudistus, yleinen muu lainsäädännöllinen toimintaympäristön kehitys ja kunnan omien toimintojen kehittämistarpeet ovat keskeisimmät perustelut muutoksen tekemiselle. Lisäksi Kuntaliiton malliohjesäännöstä aiemmin vuonna 2019 käyttöönottamattomia malliohjepykäliä on tarpeen nyt täydentää kunnan hallintosääntöön sisältyväksi. 

 

Kunnanhallitus on pitänyt syksyllä 2022 asiaan liittyvän hallintosäännön kehityspäivän.

 

Hallintosääntöä tulee edellä mainituista syistä johtuen muuttaa. Muutosten suuren määrän vuoksi erittelyt on kirjoitettu valmisteluaineiston hallintosäännön muutosesitykseen. Muutokset sisältyvät lukuihin 1 - 8. Selkokielisyyttä on lisätty. Uusia pykäliä on rakenteellisesti sijoitettu Kuntaliiton malliohjesäännön mukaisesti luvun 5 jälkeen uudeksi luvuksi 5A ennen lukuja 6 - 16.

 

Johtoryhmä käsittelee esitetyn hallintosäännön 8.12.2022 kokouksessaan. Esitysaineisto toimitetaan 8.12.2022 kunnanhallitukselle.

 

Taipalsaaren kunnan voimassaoleva hallintosääntö löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta Säännöt ja ohjeet sekä oheismateriaalista.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteessä esitettyjä muutoksia hallintosäännön rakenteeseen ja pykäliin.

 

 

Päätös Iikko B. Voipio esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Marja Tiitto kannatti Voipion esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

 

 

 

Kh 09.01.2023 § 6 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

Uusi hallintosääntö -esitys ja vanha voimassaoleva hallintosääntö on täydennetty kolmannella dokumentilla.

 

Oheismateriaalin uudessa työversiossa on konekielinen asiakirjavertailu ja muuttuneen sisällysluettelon tarkempi muutosselostekooste kommenttikentässä. Alla on esitetty keskeisimpien muutoskohtien muutokset seuraavasti: nykyinen §-numerointi -> uusi §-numerointi / muutostoimenpide. Uudet ja poistetut luvut/pykälät/asiat on esitetty sanoilla uusi tai pois tai esitetty tehty toimenpide.

 

 1. LUKU
 • 2 § -> 2§ Kunnan johtamisjärjestelmä: tarkennukset
 • 5 § Kunnan viestintä: lautakunnat -> tarkennus toimielimet -sana

 

 1. LUKU
 • Toimielinorganisaatiokuvaus teksteillä

 

     3. LUKU

 • uusi 13 § Kunnanjohtaja
 • 13 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät -> 14 §
 • 14 § Toimialajohtajien tehtävät ja toimivalta -> 15 §
 • pois 15 § -> Tehtäväalueen päällikön yleiset tehtävät ja toimivalta (tehtävät soveltuvin osin toimialajohtajille)
 • 16 § -> 16 § Muut johtajat ja esihenkilöt -tarkennus
 • 17 § -> 17 § Esihenkilön yleiset tehtävät -täsmennyksiä

 

      5. LUKU

 

    UUSI 5A. LUKU Normaalista toimivallasta poikkeaminen

 

  6. LUKU

 • 38 § - 59 § -> 39 § - 60 § siten, että kaikkien pykälänumero kasvaa yhdellä johtuen lukujen 1 - 5A -muutoksista johtuen
 • 43 § -> 44 § Palvelussuhteeseen ottaminen: tarkennukset
 • 45 § -> 46 § Tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuden arviointi tarkennukset
 • 46 § -> 47 § Palkkausjärjestelmän mukaiset palkanlisät

lähiesimies -> lähiesihenkilö -sanat

 • 49 § -> 50 § Viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimivalta henkilöstöasioissa: uudelleenmäärittely
 • 52 § -> 53 § Sivutoimet :tarkennukset
 • 53 § -> 54 § Viranhaltijan työ- ja  toimintakyvyn selvittäminen: tarkennukset

 

  7. LUKU ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN -> ASIAKIRJAHALLINNON JA TIEDONHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

 • 60 - 62 § -> 61 - 63 §: sanamuutoksia ja Kuntaliiton ohjeistus asian sisällöksi tiedonhallintaan liittyen

 

  8. LUKU - 16. LUKU

 • 63 § - 154 § -> 64 § - 155 § ja tarkennukset

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi hallintosääntöuudistuksen liitteen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 17.01.2023 § 5  

163/00.01.01.00/2022  

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosääntöuudistuksen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös Marja Tiitto esitti Taipalsaari-liikkeen valtuustoryhmän esityksenä, että asia palautetaan valmisteluun. Turo Haapamäki kannatti Tiiton esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys asian palauttamisesta valmisteluun.

Kokoustauko klo 19.14 - 19.20.

Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa