Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntalaisaloite / Kansanäänestys Konstun kaavaluonnoksesta

 

Kh 09.01.2023 § 10 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

Kuntaan on saapunut 30.12.2022 kuntalaisaloite: "Kansanäänestys Konstun kaavaluonnoksesta" kuntalaisaloite.fi -palvelusta, minkä on allekirjoittanut (allekirjoituksia ei ole vielä todennettavissa kuntalaisaloite.fi -tiedoista) 237 kuntalaista. Tiedossa ei ole, että kuntalaisaloitteen käynnistäneiden henkilöt olisivat olleet yhteydessä taikka toimittaneet puuttuvia allekirjoituksia kuntaan. Kuntalasisaloite.fi -palvelusta saapuneen sähköpostin mukaan 207 on allekirjoittanut litteen sähköisesti ja 30 muulla tavalla.

Kuntalain 23 §:n mukaan

kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. (21.5.2021/419)

Kuntalain 24 §:n mukaan

valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Valtuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla. Kansanäänestys on neuvoa-antava. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kunnan osa-alueena on tällöin yksi tai useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue. Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. Kansanäänestyksen toimittamisesta säädetään lisäksi neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (656/1990).

Kuntalain 25 §:n mukaan

 

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Saapuneessa kuntalaisaloitteessa kuntalain mukainen neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista on todennäköisesti täyttynyt. Kunnan asukasluku on ollut viime vuoden lopulla 4567, joista 15 vuotta täyttäneitä asukkaita on 3893 asukasta. Kansanäänestysaloitteen allekirjoittaneiden minimimäärä (4%) on täten 156 asukasta.

 

Konstun kaava on edennyt päätösvaiheeseen eli pidemmälle kuin kaavaluonnosvaihe. Kaavaprosessin valmistelun aikana on toteutettu oheismateriaalien mukaiset kuulemiset (5) vuosina 2018 - 2022. Kaavaprosessin valmistelun aikana on pidetty yleisötilaisuudet 23.4.2019 klo 17:00 Taipalsaaren kirjastossa ja 28.11.2019 klo 17:00 Taipalsaaren kunnantalolla. Kuntalaiset ovat voineet esittää muistutukset asiaan liittyen. Koronaikana ei pidetty yleisötilaisuuksia. Koronapandemian aikana ei voinut pitää julkisia tilaisuuksia. Kaavoituksesta vastaavat virkamiehet ja konsultti ovat koko kaavaprosessin aikana olleet tavoitettavissa keskusteluja varten.

Kuntalaisaloitteen tavoitteet eivät ole voimassaolevan kuntastrategian mukaisia.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, ettei kansanäänestystä järjestetä.
Perustelut: Konstun kaavahanke on valtuuston vahvistamassa kuntastrategiassa hyväksytty tällä valtuustokaudella päätettäväksi hankkeeksi. Valmistelevia ja esitteleviä viranhaltijoita sitoo valtuuston ja toimielimien päätökset. Konstun kaavahanketta on valmisteltu vuosikausia, jonka aikana kuntalaisia ja yhteistyötahoja on kuultu ja kaavaa on muutettu tältä pohjalta. Kansanäänestys ei toisi asiaan mitään lisäarvoa käsittelyn tässä vaiheessa.

Kyseessä on maantieteellisesti paikallinen hanke ja sen takia on oletettavaa, että äänestysaktiivisuus ei ulottuisi kovin merkittävästi Konstun ulkopuolelle.
Kansanäänestys ei antaisi siten oikeaa kuvaa kaavan kannattajien ja vastustajien välillä koko kunnan mittakaavassa.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys kokouksessa

 

Kunnanhallitus päättää viedä ratkaisun kansanäänestyksen järjestämisestä kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

Mikäli kunnanvaltuusto päättää järjestää kansanäänestyksen, niin lisäksi kunnanvaltuusto päättää äänestysvaihtoehdoista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kv 17.01.2023 § 3  

73/10.02.03/2022  

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää kansanäänestyksen järjestämisestä.

Mikäli kunnanvaltuusto päättää järjestää kansanäänestyksen, niin lisäksi kunnanvaltuusto päättää äänestysvaihtoehdoista.

 

 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ei ole antanut päätösesitystä asiassa, vaan kunnanvaltuusto päättää asiasta.

Iikko B. Voipio esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyy kansanäänestyksen järjestämisen tehdyn aloitteen pohjalta. Jaana Arponen kannatti Voipion esitystä.

Leo Peuha esitti, että kansanäänestystä ei järjestetä. Tommi Kukkonen kannatti Peuhan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi kannatettua päätösesitystä, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toteuttamisesta, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat Voipion esitystä kansanäänestyksen järjestämisestä, äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat Peuhan esitystä, että kansanäänestystä ei järjestetä, äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä (Arponen, Haapamäki, Heiskanen, Häkkinen, Karhu, Kuokka, Hulkkonen, Niiva, Tirkkonen, Parta, Siitonen, Tiitto ja Voipio) ja 14  EI-ääntä (Kylämies, Alve, Heikkinen, Pöysti, Kolhonen, Kortelainen, Kukkonen, Laine, Mikkonen, Ohtamaa, Peuha, Rehunen, Taskila ja Turunen).

Puheenjohtaja totesi, kunnanvaltuusto on hyväksynyt Peuhan esityksen, että kansanäänestystä ei järjestetä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa