Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Lausuntopyyntö ESAVI 4.5.2023

 

Lausuntopyyntö ESAVI 4.5.2023 / Kutilan kanavan sillan rakentaminen, Taipalsaari

 

Tekla 25.05.2023 § 42  

269/10.03.01.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p.040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Taipalsaaren kunnalta lausuntoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jättämään lupahakemukseen koskien Kutilan kanavan ylittävän sillan rakentamista.

 

Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan lausunto:

 

Taipalsaaren kunta on jättänyt oman ympäristölupahakemuksensa koskien sillan alapuolisen kanavan, pumppaamoiden ja vesiväylän rakentamista. Sillan ja tien rakentaminen kuuluvat tähän samaan kokonaisuuteen, jossa Taipalsaaren kunta on ollut suunnittelussa mukana alusta asti.

Sillan ja tien osalta on sovittu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa, että KASELY hoitaa tien ja sillan osalta lupasuunnittelun sekä luvan hakemisen virallisine kuulemisineen. Kun sillalle, kanavalle, pumppaamoille ja veneväylälle on myönnetty ympäristölupa, niin näiden rakentamisen vastuu kuuluu Taipalsaaren kunnalle.

 

Taipalsaaren kunnan edustajat ovat olleet mukana ohjaamassa sillan ja tien suunnittelua alusta asti. Taipalsaaren kunnan näkemyksen mukaan silta ja tiesuunnitelma palvelee koko Kutilan kanava kokonaisuutta ja on erittäin tärkeä hanke kunnan elinvoiman kehittämisen kannalta.

 

Suunnitelmaselostuksessa sanotaan seuraavaa: "Kanavaa ja siltaa tullaan rakentamaan samanaikaisesti. Rakentamisen aikana kiintoaineksen määrä lähivesistöissä tulee lisääntymään ja vesi sameutuu hetkellisesti. Kanavan kaivamisen vaikutukset veden laatuun sekä virtaamiin ovat kuitenkin huomattavasti sillan rakentamista suuremmat. Myös sillan rakentamisen aiheuttamat vaikutukset pohjavesiin ja paikallisiin luontoarvoihin suhteutettuna uuden kanavan vaikutuksiin arvioidaan vähäisiksi. Suunniteltu siltarakenne penkereineen on suhteellisen korkea ja se tulee erottumaan maisemassa."

 

Edellä mainittuihin asioihin pystytään vaikuttamaan hyvin paljon tuotantosuunnitelussa. Rakentamisen aikainen veden sameneminen pystytään minimoimaan esim. ruopausverhojen avulla, jolloin ei juurikaan samenneta ruoppausverhojen ulkopuolista aluetta.

 

Kanavan ja sillan vaikutusalueella olevaa pohjaveden laatua seurataan ja tätä varten on laadinnassa pohjavesien tarkailusuunnitelma.

 

Suunniteltu siltarakenne penkereineen on korkea ja tulee erottumaan, mutta kun maisemointisuunnitelmaan kiinnitetään riittävää huomiota, kokonaisuudesta voidaan saada toimiva ratkaisu.

 

Taipalsaaren kunnan teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jättämään lupahakemukseen ja lautakunta pitää luvan saamista erittäin tärkeänä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta lausuu selostusosan mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen lausuntopyyntöön.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa