Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2023/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan päätös / 23.2.2023 § 17

 

Tekla 20.04.2023 § 34  

293/10.00.00/2021  

 

 

Valmistelija Eetu-Ville Venäläinen

 puh. 040 352 6999

 eetu-ville.venalainen@taipalsaari.fi

 

 

 

Selostus asiasta

Valittaja on hakenut 1.10.2021 poikkeamislupaa omistamalleen kiinteistölle 831-425-4-128 suoritettavalle pienaukkohakkuulle. Poikkeamislupahakemus on vastaanotettu 8.10.2021 ja hankkeelle on myönnetty poikkeamislupa 1.4.2022, lupatunnuksella 831-2021-167 § 9.

 

Poikkeamislupaa on valittajan hakemuksen mukaan haettu kuviolle 65.0 suoritettavalle pienaukkohakkuulle.

Hankkeelle on saatu kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausunto 4.10.2021, jossa on todettu seuraavasti:
"Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan kuviolle 28.1 suunniteltu ylispuiden poisto vakiintuneen taimikon yltä ei muuta ympäristöä avohakkuun tavoin, mutta pienaukkohakkuu kuviolla 65.0 voi muuttaa maisemaa kaavassa tarkoitetulla tavalla, minkä vuoksi sen toteuttaminen vaatii Taipalsaaren kunnan myöntämän poikkeusluvan kaavan määräyksistä. Mikäli hakkuu toteutetaan poimintahakkuuna, ei luvan tarvetta ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole.".

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti Taipalsaaren kunnan rakennusvalvonta on ottanut vastaan valittajan poikkeamislupahakemuksen kuviolla 65.0 suoritettavalle pienaukkohakkuulle ja tehnyt myönteisen päätöksen. Taipalsaaren kunnan rakennusvalvonnan taksan 11 §:n kohdan 11.2 mukaisesti myönteisestä poikkeamislupapäätöksestä veloitetaan 500 €.

 

Vastine valittajan esittämiin vaatimuksiin

Kohta 1

Valittaja on esittänyt, että Taipalsaaren kunta on aiheettomasti perinyt maksua poikkeusluvasta.

-          Valittaja on tehnyt poikkeamislupahakemuksen 1.10.2021, jonka rakennusvalvonta on vastaanottanut 8.10.2021. Poikkeamislupahakemus on käsitelty ja siihen on annettu myönteinen lupapäätös 1.4.2022. Näin ollen poikkeamislupapäätöksestä perittävä maksu ei ole ollut aiheeton.

 

Valittaja kirjoittaa, että Taipalsaaren kunnan rakennustarkastajan perusteet ovat mielivaltaisia ja ristiriitaisia eivätkä perustu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

-          Taipalsaaren kunnan rakennustarkastaja on toiminut kaakkois-Suomen ELY-keskukselta saatujen ohjeiden mukaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on pyydetty ohjeistusta maisematyöluvan tarpeesta kyseiselle hankkeelle 30.9.2021. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastauksen perusteella maisematyöluvan tarvetta ei ole, mutta kuviolle 65.0 suunnitellulle pienaukkohakkuulle tulee hakea poikkeamislupa kaavan määräyksistä. Tämä kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjeistus on toimitettu myös valittajan tietoon 1.10.2021, jonka pohjalta valittaja on tehnyt poikkeamislupahakemuksen.

 

Kohta 2

Valittaja vaatii aiheettomaksi todetun poikkeusluvan perumista ja siitä perityn maksun palauttamista perintäkuluineen.

-          Poikkeamisluvan hakemiselle ja myöntämiselle olevat perusteet ovat esitetty jo aiemmin.

 

Kohta 3

Valittaja esittää, että kunta on tulkinnut väärin maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja metsälakia.

-          Taipalsaaren kunnan rakennusvalvonta on pyytänyt ohjausta maankäytön lainsäädännön ja metsälain tulkintaa varten kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Taipalsaaren kunnan rakennusvalvonta on toiminut saatujen ohjeiden mukaan.

 

Valittajan mukaan Taipalsaaren kunta on tulkinnut hakkuun edellyttävän poikkeamislupaa ja perinyt poikkeamispäätöksestä maksua 500 euroa, vaikka poikkeamisesta ei oltu tehty hakemusta.

-          Valittaja on toimittanut Taipalsaaren kunnan rakennusvalvontaan poikkeamislupahakemuksen, joka on otettu vastaan 8.10.2021. Hakemus on päivätty valittajan toimesta 1.10.2021.

 

Valittaja tuo esiin että Taipalsaaren kunta on vienyt perinnän ulosottoon ja nostanut vaaditun maksun valittajan henkilökohtaiselta tililtä, vaikka metsätila (831-425-4-128) on metsäyhtymä.

-          Taipalsaaren kunnan rakennusvalvontaan toimitetussa poikkeamislupahakemuksessa maksajaksi valittaja on merkinnyt vain itsensä, ei metsäyhtymää. Tämän vuoksi maksu on peritty valittajalta itseltään.

 

Valittajan mukaan hän ei ole hakenut erikseen poikkeuslupaa pienaukkohakkuita varten.

-          Taipalsaaren kunnan rakennusvalvontaan toimitetussa poikkeamislupahakemuksessa valittaja on kirjoittanut kohtaan 5. Rakennushanke hakevansa poikkeuslupa metsälain pienaukkohakkuulle.

Tämän lisäksi valittaja on kirjoittanut hakemuksen kohtaan 11. Hankkeen poikkeamiset ja perustelut seuraavan selostuksen: "Metsään.fi metsäsuunnitelman kuvio 65 pinta-ala 1,1 ha. Pienaukkohakkuu lisää paahdelajiston valoisuutta ja sen elinvoimaisuutta. Liittyy EU:n rahoittamaan projektiin, joka luotu metsäkeskuksen Seppo Revon Johdolla 4 vuotta sitten.".

Valittaja on siis hakemuksensa perusteella hakenut nimenomaan poikkeamislupaa kuviolle 65.0 suoritettavalle pienaukkohakkuulle.

 

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta lausuu vastineenaan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön pykälätekstin mukaan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa