Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Taipalsaaren varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 alkaen

 

Sivla 21.09.2022 § 62  

100/12.06.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Marjo Jauhiainen, päiväkodin johtaja

 p. 040 633 9683

 marjo.jauhiainen@taipalsaari.fi

 

Eduskunta hyväksyi 16.12.2021 varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) muutokset. Uudistetun varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointiinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa.

Opetushallitus antoi 18.2.2022 määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslakiin tehtyjä muutoksia. Lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, ja sitä on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Kolmitasoisen tuen mallin tarkoituksena on varmistaa yksilöllisen tarpeen mukainen varhaiskasvatus ja tuki kasvulle sekä kehitykselle.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat oman, paikallisen varhaiskasvatus-suunnitelman Opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti. Paikallisessa suunnitelmassa tarkennetaan kansallisten perusteiden tavoitteita paikalliset olosuhteet huomioiden.

Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty uuden lainmukaisesti. Uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämien muutosten lisäksi muutoksia ja tarkennuksia on tehty myös muihin tekstiosuuksiin niin, että ne vastaavat nykyisiä palvelujärjestelmän rakenteita sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman käsitteitä.

Varhaiskasvatus on ollut mukana Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämistä yli kuntarajojen Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksessa- hankkeessa, jossa on valmisteltu alueellisesti uuden lainsäädännön mukaisia toimintamalleja ja prosesseja mm. Eksote.n kanssa. Tämän hankkeen alueellinen kehittämistyö päättyy 31.12.2022.

Taipalsaarella on käynnistetty 1.8.2022 alkaen kaksi kehittämishanketta varhaiskasvatuksessa Opetushallituksen rahoituksella: Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen ja Taipalsaaren varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. Nyt käynnistetyt hankkeet jalkauttavat uuden lainsäädännön mukaisia perusteita käytäntöön ja varmistavat jatkossa perusteiden edellyttämän jatkuvan toiminnan kehittämisen. Hanke rahoitus on myönnetty ajalle 1.8.2022-31.12.2023.

Oheismateriaali - OPH 18.2.2022 Määräys / Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022

-Taipalsaaren kunnan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 alkaen

 

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Kari Kuuramaa Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy Taipalsaaren kunnan päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2022 alkaen.

 

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi Taipalsaaren kunnan päivitetyn varhais-kasvatussuunnitelman 1.8.2022 alkaen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa