Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Maisematyölupa

 

Tekla 20.10.2022 § 217  

316/10.03.00.05/2021  

 

 

Valmistelija  Eetu-Ville Venäläinen
p. 040 352 6999
eetu-ville.venalainen@taipalsaari.fi

 

 

Kiinteistön omistaja hakee maisematyölupaa puiden hakkuille yleiskaava-alueella omistamallaan kiinteistöllä 831-428-1-15 Kukkomäki.

 

Toimenpidealueella on voimassa Pien-Saimaan osayleiskaava, jossa kiinteistölle 831-428-1-15 on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), maa- ja metsätalousalue (MT), kulttuurimaisema-alue (km) sekä

luonnonsuojelualue, jolla on ympäristöarvoja (SL).

 

Luonnonsuojelualue, jolla on ympäristöarvoja (SL) on kaavamerkinnässä

osoitettu suojelumääräys, jonka mukaan:

"Alueella on voimassa rakennuslain 124 a §:n mukainen toimenpidekielto. Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että SL-alueilla on kielletty rakennusten ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä muut

maisemaa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on maanomistajan hakemuksesta tai valtion toimesta muodostettu  luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue, kuitenkin enintään viisi vuotta kaavan vahvistamisesta alkaen."

 

Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on muun muassa osoitettu tärkeä pohjavesi (1E) merkintä, jolle Maisematyölupahakemuksen mukaisen metsänkäyttöilmoituksen kuviot 2.0 ja 4.0 sijoittuvat.

 

Hankkeessa on tarkoitus suorittaa siemenpuuhakkuut, ylispuiden poisto ja avohakkuu.

 

Siemenpuuhakkuut tehdään leimikkokartan mukaisilla kuvioilla 2.0, 4.0, 12.2 ja 14.0. Näistä kuviot 2.0 ja 4.0 sijoittuvat yleiskaavan mukaiselle SL-alueelle ja kuviot 12.2 ja 14.0 M-alueelle.

 

Ylispuiden poisto on tarkoitus tehdä kuvion 12.0. alueella, joka sijoittuu kaavassa M-alueelle. Avohakkuita koskeva kuvio 33.0 sijaitsee kaavan M- ja MT-alueella, sekä osittain km-alueella.

 

Kuviolla 12.0, 12.2 ja 14.0 hakkuiden suorittamisessa tulee huomioida kunnan vesijohdon turvaaminen. Kunnan vesijohto kulkee kiinteistön poikki kuvioiden 12.0 ja 12.2 alta ja kuvion 14.0 vieressä kiinteistön rajalinjan myötäisesti.

 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan naapureiden kuulemiset. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Hankkeelle on pyydetty lausunto kaakkois-Suomen ELY-keskukselta  21.9.2022. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole tiedossa sellaisia seikkoja, jotka estäisivät maisematyöluvan myöntämisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto annetaan  hakijalle tiedoksi ja noudatettavaksi.

 

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan puiden kaatamiselle hakijan omistamalla kiinteistöllä 831-428-1-15.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa