Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 arviointikertomus

 

Tarla 16.05.2022 § 21 

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston antamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

 

Taipalsaaren kunnanhallitus on 31.3.2022 § 61 (28.3.2022 pidetyn kokouksen jatkokokous) hyväksynyt vuoden 2021 tilinpäätöksen.

 

Oheismateriaali - vuoden 2021 tilinpäätös    

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomusta.

 

Päätös Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2021 arviointikertomusta.

 

 

Tarla 01.06.2022 § 25 

 

 

    

Oheismateriaali - vuoden 2021 arviointikertomus

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan oman lausuntonsa lisäksi lautakunnilta lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuussa 2022 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

 

 

Kv 14.06.2022 § 38 

 

 

   

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2021 arviointikertomuksen.

Lisäksi kunnanvaltuusto pyytää lautakuntia toimittamaan lausunnot vuoden 2021 arviointikertomuksesta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuussa 2022 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

 

 

Tekla 20.10.2022 § 214  

25/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

puh. 040 774 9252

 

 

 

Tarkastuslautakunnan yhteenvedosta:

 

Taipalsaaren kunnan tilinpäätös oli toistamiseen ylijäämäinen. Tilinpäätöksen tulos on 1 926 455 M€. Pitkäaikaista velkaa lyhennetty vuodessa 1 124 306 M€, jonka jälkeen pitkäaikaista

velkaa on jäljellä 6 343 080 M€.

Tarkastuslautakunnan mielestä maltillinen lainanotto on oikeansuuntainen trendi.

Maltillinen lainanotto ei saa olla esteenä investoinneille, jotka lisäävät kunnan elinvoimaisuutta. Talouteen tulee vastaisuudessakin kiinnittää huomiota mm. inflaation vaikutus voi vaikuttaa yllättävästi hankintoihin.

 

Tulevien hankintojen hankintakalenterin laadinta, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla. Tämä lisää talouden ennakoitavuutta ja ajantasaisuutta sekä läpinäkyvyyttä.

 

Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteisiin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole täysin toteutuneet. Näitä tavoitteita tulisi arvioida uudelleen ja tarkastella niiden oikeellisuutta. Tämä varmasti auttaa myös tulevaisuudessa tavoitteiden asettamisessa.

 

Henkilöstöohjelman valmistuminen ja käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää henkilöstön jaksamisen kannalta. Etenkin hybridityöskentelyyn tulee kiinnittää huomiota mm. selkeän ohjeistuksen avulla normaalien töiden ja ylitöiden tekemisessä etänä. Samalla kannattaa edistää sähköisen työajanseurannan käyttöönottoa, jotta saadaan läpinäkyvyyttä työaikoihin.

 

Tarkastuslautakunta tiedostaa koronan vaikuttaneen vielä 2021 kunnan arvioihin, hankkeisiin, tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen.

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston vahvistamaa talousarvioita on noudatettu hyvin ja samoin tuloslaskelmassa ei ole huomautettavaa.

 

Tarkastuslautakunta toteaa:

 

.         Valtuuston vahvistamaa talousarvioita on noudatettu hyvin ja samoin tuloslaskelmassa ei ole huomautettavaa.

.         Tavoitteisiin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti tavoitteisiin jotka eivät ole täysin toteutuneet. Näitä tavoitteita tulisi arvioida uudelleen ja tarkastella niiden oikeellisuutta. Tämä varmasti auttaa myös tulevaisuudessa tavoitteiden asettamisessa.

.         Koronan vaikutus näkyi kunnan kaikessa toiminnassa.

.         Talouden seurantaan tulee kiinnittää vastaisuudessakin huomioita mm. Inflaation vaikutus hankintoihin.

.         Tulevien hankintojen hankintakalenterin laadinta, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla. Tämä lisää talouden ennakoitavuutta ja ajantasaisuutta sekä läpinäkyvyyttä.

.         Henkilöstöohjelman valmistuminen ja käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää henkilöstön jaksamisen kannalta. Etenkin hybridityöskentelyyn tulee kiinnittää huomiota mm. selkeän ohjeistuksen avulla normaalien töiden ja ylitöiden tekemisessä etänä. Samalla kannattaa edistää sähköisen työajanseurannan käyttöönottoa, jotta saadaan läpinäkyvyyttä työaikoihin.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa lausuntonsa vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

 

Päätös Teknisen lautakunnan lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa