Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 381

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi

 

Kh 07.11.2022 § 381  

162/11.05.00/2022  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Kansallisen metsästrategia 2035:n luonnoksesta. Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035) on lakisääteinen metsäohjelma, joka ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa.
 

Tausta

 

Nykyisen Kansallisen metsästrategian (KMS2025) uudistamisen taustalla on metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Strategialuonnoksessa on otettu entistä ajanmukaisemmin huomioon kokonaisvaltainen kestävä kehitys sekä metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

KMS2035-luonnos on laadittu asiantuntijatyönä laajasti osallistavassa prosessissa. Valmistelun kuluessa on järjestetty useita työpajoja, kyselyjä, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmille. Metsästrategiatyötä on tuettu useilla tutkimus- ja selvityshankkeilla.

Kansallinen metsästrategia on yhteensovittava elinkeinostrategia, jossa otetaan niin ihminen, ympäristö kuin talous huomioon. Strategialla on liittymäkohtia useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin.

Tavoitteet

Kansallinen metsästrategia 2035:n visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Metsästrategia rakentuu neljästä strategisesta päämäärästä, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden.

Päämäärät
.      Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle.
.      Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.
.      Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä.
.      Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla.

Metsästrategian toimenpanoa varten on laadittu hankesalkku, jossa kuvataan keskeisimmät toimenpiteet päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Metsästrategian laadinta on edennyt vuoden 2022 vaiheittain. Lausuntopyyntövaiheessa kerätään näkemyksiä strategian viimeistelytyöhön.

 

Linkit

https://mmm.fi/kms - Metsästrategian uudistus - Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Kansallisen metsästrategian (KMS2035) luonnokseen viimeistään 14.11.2022.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnan lausunnon Kansallisesta metsästrategiasta.

 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin päätökseksi.

Sen lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä lausuntoon seuraavaa: Taipalsaaren kunta edellyttää, että metsästä saatavien verotulojen oikeudenmukaisesta jakamisesta siten, että ne ohjautuisivat kuntiin, joissa metsästä saatavat verotettavat pääomatulot syntyvät.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa