Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen ja tuloveroprosentti vuonna 2023

 

Kh 07.11.2022 § 378 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

Tuloveroprosentti

 

Hyvinvointialue uudistuksen vuoksi kunnilla ei ole varsinaista päätösvaltaa vuoden 2023 tuloveroprosentista. Uudistuksen voimaanpanolain 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Tämä merkitsee, että Taipalsaaren vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on määrättävä 8,36.

 

Vuodesta 2024 alkaen tuloveroprosentti määrätään prosenttiyksikön kymmenesosan tarkkuudella. Toisin sanoen ensi syksynä veroprosenttia on tarkasteltava joko vähintään alentaen (-0,06 %) tai nostaen (0,04 %).

 

Yksi tuloveroprosentti vuonna 2022 tuottaa tällä hetkellä verotuloa noin 0,9 miljoonaa euroa. Sote-uudistuksen jälkeen veroprosentin niin

sanottu efektiivinen tuotto hieman paranee, koska verovähennyksiä siirtyy valtion tuloverosta vähennettäväksi. Yhden veroprosentin tuotto nousee uudistuksen jälkeen noin 1 miljoonaan euroon.

 

Kuntien verotulot ovat etenkin ensi vuonna ja osin vielä vuonna

2024 uutta normaalitasoa huomattavasti korkeammalla tasolla.

Tämä johtuu verotulojen tilitysrytmistä, jossa ensi vuonna kertyy

vielä huomattava määrä vuoden 2022 verotuloja nykyisellä 21

%:n tasolla. Myös yhteisöverokertymässä on sama ilmiö: vaikka

kuntien osuus yhteisöverosta alenee kolmanneksella, tilittyy

lähivuosina vielä aiempien vuosien verotuloja nykyisten

ryhmäosuuksien perusteella. Kunnallisveroa odotetaan kertyvän tänä vuonna 18.285 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 9.051 miljoonaa euroa.

 

Kiinteistöveroprosentit

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 b § (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto mää­rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih­te­lu­­lien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen. Kunnan tulee il­moit­taa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edel­­vän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tu­lee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina mar­ras­kuun 17. päivänä 2022.

 

Kiinteistöverolain mukaan

 

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12b ja 13 §)

 

-                yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

-                vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00 %

-                muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00 %

 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12a, 13a ja 14 §)

 

-                rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 %

-                yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 2,00 %

-                voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 3,10 %

 

Taipalsaaren kunnan kiinteistöveroprosentit ovat

 

-                                    

yleinen kiinteistöveroprosentti

1,40 %

-                                    

vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti

0,55 %

-                                    

muu kuin vakituinen asuinrakennus

1,30 %

-                                    

rakentamaton rakennuspaikka

3,50 %

-                                    

yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero

0,00 %

 

 Edellä olevat veroprosentit ovat samat kuin vuotta aiemmin on päätetty.

 

Kiinteistöveron kertymä vuonna 2021 on ollut 2,09 milj. euroa. Talousarviossa 2022 on arvioitu kertymäksi 2,05 milj. euroa. Kuntaliiton arvio vuodelle 2023 on nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 2,12 milj. euroa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa     

 

 

Päätösehdotus Vuoden 2023 tuloveroprosentti merkitään tiedoksi.

 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren kunnan
kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­tit vuodelle 2023 ovat seuraavat:

 

-                                    

yleinen kiinteistöveroprosentti

1,40 %

-                                    

vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti

0,55 %

-                                    

muu kuin vakituinen asuinrakennus

1,30 %

-                                    

rakentamaton rakennuspaikka

3,50 %

-                                    

yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero

0,00 %

 

 

Päätös Iikko B. Voipio esitti, että vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,50 % vuonna 2023. Turo Haapamäki kannatti Voipion esitystä.

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vakituisen asuinrakennuksen veroprosentiksi esitetään kunnanvaltuustolle, että se on 0,50 % ja muilta osin kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Oheismateriaali - Ennakkotietoa veroprosenttien ilmoittamisesta Verohallinnolle, 30.9.2022

 


 

 

Kv 15.11.2022 § 70  

272/00.02.00/2021  

  

 

Päätösehdotus Vuoden 2023 tuloveroprosentti merkitään tiedoksi.

Kunnanvaltuusto päättää, että Taipalsaaren kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti                         1,40 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti    0,50 %
- muu kuin vakituinen asuinrakennus                         1,30 %
- rakentamaton rakennuspaikka                         3,50 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero                         0,00 %

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa