Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.10.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Sidonnaisuusrekisteri

 

Tarla 06.10.2021 § 39  

255/00.03.01/2021  

 

 

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 84:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

 

-johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

 

 -merkittävästä varallisuudestaan sekä

 

-muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnahallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo lain noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. tarkastuslautakunta voi myös tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä, henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja verkosta.

 

Tarkastuslautakunnan keräämät sidonnaisuusilmoitukset saatetaan hallintosäännön 76 §:n mukaan valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

 

 

Oheismateriaali -sidonnaisuusilmoitukset (saapuneet 4.10.2021 mennessä)

     

 

Pj Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Tarkastuslautakunta siirti sidonnaisilmoitusten käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa