Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.10.2021/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Esteellisyydet

 

Tarla 06.10.2021 § 35  

255/00.03.01/2021  

 

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan toimielimen jäsenen on ennen asian käsittelyn aloittamista itse ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

 

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallitolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

 

Hyvän tilintarkastustavan mukaista on, että esteellinen henkilö ilmoittaa tiedoissaan olevat pysyvät esteellisyydet tehtävän tässä vaiheessa ja mahdollisesta asiankohtaisesta esteellisyydestä tarkastuksen aikana välittömästi sen ilmetessä.

    

 

Pj Todetaan tarkastuslautakunnan jäsenten mahdolliset pysyvät esteel-lisyydet. Asiakohtaisiin esteellisyyksiin palataan asianomaisen asian kohdalla.

 

Päätös Tarkastuslautakunta totesi jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa