Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2020 arviointikertomus

 

Kh 07.09.2021 § 182 

 

 

35/00.03.01/2021

 

Tark 11.05.2021 § 24 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovat­ko valtuuston antamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to­teu­tu­neet.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaan arvioinnin tulokset ra­por­toi­daan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

 

Taipalsaaren kunnanhallitus on 29.3.2021 § 60 hyväksynyt vuoden 2020 ti­lin­pää­tök­sen. Tarkastuslautakunta on saanut 20.4.2021 ti­lin­tar­kas­ta­ja­l­ta myös vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuksen lop­pu­ra­por­tit.

 

Oheismateriaali - tilinpäätös 2020 

 

Pj  Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

 

Tark  Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointikertomusta.

 

Tark 27.05.2021 § 28 

 

 Pj  Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

 

Tark  Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020 arviointikertomusta.

 

Tark 08.06.2021 § 32 

 

Oheismateriaali - vuoden 2020 arviointikertomus 

 

Pj  Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2020 ar­vioin­ti­ker­to­muk­sen ja saat­taa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Tark Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja saat­taa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

 Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kun­nan­hal­li­tus­ta hankkimaan toimielimiltä lausunnot vuoden 2020 ar­vioin­ti­ker­to­muk­ses­ta siten, että lausunnot on käsiteltävissä loka-marraskuun kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ja tarkastuslautakunnassa.

 

Kv 16.06.2021 § 25 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Turo Haapamäki esittelee vuoden 2020 arviointikertomuksen.

 

Tark Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.

 

 Lisäksi kunnanvaltuusto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan oman lau­sun­ton­sa lisäksi lautakunnilta lausunnot vuoden 2020 ar­vioin­ti­ker­to­muk­ses­ta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuun aikana 2021 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

  


Liite 

-                Vuoden 2020 arviointikertomus

 

Kv Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Turo Haapamäki esitteli arviontikertomuksen.

 

 Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Kh 07.09.2021 § 182 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Tarkastuslautakunta on laatinut vuoden 2020 arviointikertomuksen ja se on käsitelty kunnanvaltuustossa 16.6.2021.

 

Kunnanvaltuusto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan oman lausuntonsa lisäksi lautakunnilta lausunnot vuoden 2020 arviointikertomuksesta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä loka-marraskuun 2021 kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta lausunnot vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä asioista 20.10.2021 mennessä. Lautakuntien lausunnot toimitetaan kunnanhallituksen kokouksen 2.11.2021 esityslistalle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Turo Haapamäki jääväsi itsensä tarkastuslautakunnan entisenä puheenjohtajana asian käsittelystä, ja poistui kokouksesta klo 16.41 - 16.44. 

 

Sivla 18.10.2021 § 55  

177/00.03.01/2021  

 

 

Valmistelija Nina Pakarinen, vs. sivistysjohtaja

 p. 040 673 4037

 nina.pakarinen@taipalsaari.fi

 

Oheismateriaali -vuoden 2020 arviointikertomus

 -Sivistyslautakunnan lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta

 

Esittelijä vs.sivistysjohtaja Nina Pakarinen 

 

    

Päätösehdotus Sivistyslautakunta antaa lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä asioista.

 

Päätös Sivistyslautakunta antoi lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä asioista. Lausunto liitetään pykälän oheismateriaaliksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa