Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallintosäännön päivittäminen

 

Kh 17.01.2022 § 6 

3/00.02.00/2022 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Voimassaolevan hallintosäännön "46 § Palkkausjärjestelmän mukaiset palkanlisä" mukaan henkilöstöassistentti hyväksyy osaltaan:

 

"Kulloinkin voimassaolevien kunnan henkilöstöön sovellettavien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkanlisien määräytymisen perusteista ja käyttöönotosta siltä osin kuin työnantajalla on asiassa harkintavaltaa päättää kunnanhallitus."

 

Hallintosäännön 46 §:n sivulla 30 olevan taulukon mukaan henkilöstöassitentti päättää

 

"- - kulloinkin voimassaolevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista palkanlisistä:

 

 Palkanlisä

Työkokemuslisä (KVTES II luku 12 §) / vuosisidonnainen lisä (OVTES osio A 12 §) / ammattialalisä (TS II luku 13 §)"

 

Toimivaltaisena viranomaisena henkilöstöassistentti päättää seuraavasti kulloinkin voimassaolevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista palkanlisistä seuraavasti:

 

"Henkilöstöassistentti ao. lähiesimiestä kuultuaan ensimmäinen lisä. Seuraavat lisät palkkaohjelmasta suoraan, ellei niiden voimaantulo vaadi harkintaa."

 

Jatkossa on tarpeen muuttaa hallintosäännön 46 §:n sivulla 30 oleva taulukko seuraavansisältöiseksi niin, että henkilöstöassistentin toimivalta ko. asiassa siirretään hallintojohtajalle. Muutettavaksi esitetty uusi hallintosäännön pykälä 46 §:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

46 § Palkkausjärjestelmän mukaiset palkanlisät

 

Kulloinkin voimassaolevien kunnan henkilöstöön sovellettavien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkanlisien määräytymisen perusteista ja käyttöönotosta siltä osin kuin työnantajalla on asiassa harkintavaltaa päättää kunnanhallitus.

 

Seuraavat toimivaltaiset viranhaltijat päättävät kulloinkin voimassaolevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista palkanlisistä:

 


 

Palkanlisä  

Toimivaltainen viranomainen 

Henkilökohtainen lisä (KVTES II luku 11§, OVTES osio A 11 §, TS II luku 12 §)

Toimialajohtaja, ao. henkilön lähiesi-miestä kuultuaan

Tulospalkkio (KVTES II luku 13 §, TS II luku 15 §)  

Kunnanjohtaja, ao. henkilön / henkilöstöryhmän lähiesimiestä kuultuaan, mikäli kunnanhallitus on päättänyt lisän määräytymisen perusteista.             

 

Työkokemuslisä (KVTES II luku 12 §) /
vuosisidonnainen lisä (OVTES osio A 12 §) / ammattialalisä (TS II luku 13 §) 

Hallintojohtaja ao. lähiesimiestä kuultuaan ensimmäinen lisä. Seuraavat
lisät palkkaohjelmasta suoraan, ellei
niiden voimaantulo vaadi harkintaa.

 

Kertapalkkio (KVTES II luku 14 §, TS II luku 16 §)

Hallintojohtaja, ao. henkilön lähiesimiestä kuultuaan, mikäli kunnanhallitus on päättänyt lisän määräytymisen perusteista.

Rekrytointilisä (KVTES II luku 15 §, OVTES osio A § 20a) /
erillislisä (TS II luku 14 §)

Hallintojohtaja, mikäli kunnanhallitus on päättänyt lisän käyttöönotosta ja määräytymisen perusteista.

 

Muiden kuin edellä mainittujen palkanlisien maksamisesta päättää kunnanhallitus.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hallintosääntöön esitetyn muutoksen hyväksymistä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kv 24.01.2022 § 6  

3/00.02.00/2022  

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosääntöön § 46 esitetyn muutoksen. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa